'webmaster_tracker' => '', )?> Tuyển dụng | abnet.com.vn 'webmaster_tracker' => '', )?>

Tuyển dụng

Tuyển nhân viên kinh doanh phân phối tại Hà Nội. Lương hậu hĩnh, công việc ổn định lâu dài. Những ứng viên vui lòng gọi điện để nộp hồ sơ và phòng vấn

Xem thêm


Tuyển dụng nhân viên kinh doanh phân phối các thiết bị điện nhẹ, thiết bị mạng của các hãng nổi tiếng như APC, AMP, Cisco, HP, tủ mạng, bộ lưu điện, dây mạng, phụ kiện mạng. Tuyển dụng lương hấp dẫn.

Xem thêm


'webmaster_tracker' => '', )?>