'webmaster_tracker' => '', )?>
  • Tủ Rack APC AR2900

  • Mã sản phẩm : MS 341
    Giá : Liên hệ
    Nhóm sản phẩm : Tủ Rack & Cabinet
    Lượt xem : 2185 lượt

Giới thiệu sản phẩm

Thông tin kỹ thuật Tủ Rack APC : AR2900

Physical

Net Weight 105.62 KG

Maximum Height 1970.00 mm

Maximum Width 600.00 mm

Maximum Depth 1070.00 mm

Shipping Weight 121.25 KG

Shipping Height 2118.00 mm

Shipping Width 899.00 mm

Shipping Depth 1219.00 mm

Weight Capacity (static load) 1052.27 KG

Weight Capacity (dynamic load) 802.27 KG

Rack Height 42U Color Black

Conformance

Regulatory Approvals EIA-310-E Standard Warranty 5 year repair or replace Standards EIA-310-E Environmental Compliance RoHS


'webmaster_tracker' => '', )?>