ABnet
ABNET Cabinet 27U-600, gồm 2 quạt, 1 ổ cắm 6 Outle 27U600
ABNET Cabinet 27U-600, gồm 2 quạt, 1 ổ cắm 6 Outle 27U600
Tủ mạng là một phần không thể bóc tách khỏi một dự án xây dựng phòng trung tâm dữ liệu. Chức năng và sự cần thiết của tủ mạng hay còn được gọi là tủ Rack đã được nhiều người biết đến và đưa vào sử dụng.

Chi tiết

ABNET Cabinet 27U-800, gồm 2 quạt, 1 ổ cắm 6 Outle 27U800
ABNET Cabinet 27U-800, gồm 2 quạt, 1 ổ cắm 6 Outle 27U800
Tủ mạng là một phần không thể bóc tách khỏi một dự án xây dựng phòng trung tâm dữ liệu. Chức năng và sự cần thiết của tủ mạng hay còn được gọi là tủ Rack đã được nhiều người biết đến và đưa vào sử dụng.

Chi tiết

ABNET Cabinet 27U-1000, gồm 2 quạt, 1 ổ cắm 6 Outle 27U1000
ABNET Cabinet 27U-1000, gồm 2 quạt, 1 ổ cắm 6 Outle 27U1000
Tủ mạng là một phần không thể bóc tách khỏi một dự án xây dựng phòng trung tâm dữ liệu. Chức năng và sự cần thiết của tủ mạng hay còn được gọi là tủ Rack đã được nhiều người biết đến và đưa vào sử dụng.

Chi tiết

ABNET Cabinet 32U-600, gồm 2 quạt, 1 ổ cắm 6 Outle 32U600
ABNET Cabinet 32U-600, gồm 2 quạt, 1 ổ cắm 6 Outle 32U600
Tủ mạng là một phần không thể bóc tách khỏi một dự án xây dựng phòng trung tâm dữ liệu. Chức năng và sự cần thiết của tủ mạng hay còn được gọi là tủ Rack đã được nhiều người biết đến và đưa vào sử dụng.

Chi tiết

ABNET Cabinet 32U-800, gồm 2 quạt, 1 ổ cắm 6 Outlet 32U800
ABNET Cabinet 32U-800, gồm 2 quạt, 1 ổ cắm 6 Outlet 32U800
Tủ mạng là một phần không thể bóc tách khỏi một dự án xây dựng phòng trung tâm dữ liệu. Chức năng và sự cần thiết của tủ mạng hay còn được gọi là tủ Rack đã được nhiều người biết đến và đưa vào sử dụng.

Chi tiết

ABNET Cabinet 32U-1000, gồm 2 quạt, 1 ổ cắm 6 Outlet 32U1000
ABNET Cabinet 32U-1000, gồm 2 quạt, 1 ổ cắm 6 Outlet 32U1000
Tủ mạng là một phần không thể bóc tách khỏi một dự án xây dựng phòng trung tâm dữ liệu. Chức năng và sự cần thiết của tủ mạng hay còn được gọi là tủ Rack đã được nhiều người biết đến và đưa vào sử dụng.

Chi tiết

ABNET Cabinet 36U-600, gồm 2 quạt, 1 ổ cắm 6 Outlet 36U600
ABNET Cabinet 36U-600, gồm 2 quạt, 1 ổ cắm 6 Outlet 36U600
Tủ mạng là một phần không thể bóc tách khỏi một dự án xây dựng phòng trung tâm dữ liệu. Chức năng và sự cần thiết của tủ mạng hay còn được gọi là tủ Rack đã được nhiều người biết đến và đưa vào sử dụng.

Chi tiết

ABNET Cabinet 36U-800, gồm 2 quạt, 1 ổ cắm 6 Outlet 36U800
ABNET Cabinet 36U-800, gồm 2 quạt, 1 ổ cắm 6 Outlet 36U800
Tủ mạng là một phần không thể bóc tách khỏi một dự án xây dựng phòng trung tâm dữ liệu. Chức năng và sự cần thiết của tủ mạng hay còn được gọi là tủ Rack đã được nhiều người biết đến và đưa vào sử dụng.

Chi tiết

ABNET Cabinet 36U-1000, gồm 2 quạt, 1 ổ cắm 6 Outlet 36U1000
ABNET Cabinet 36U-1000, gồm 2 quạt, 1 ổ cắm 6 Outlet 36U1000
Tủ mạng là một phần không thể bóc tách khỏi một dự án xây dựng phòng trung tâm dữ liệu. Chức năng và sự cần thiết của tủ mạng hay còn được gọi là tủ Rack đã được nhiều người biết đến và đưa vào sử dụng.

Chi tiết

ABNET Cabinet 42U-600, gồm 2 quạt, 1 ổ cắm 6 Outlet 42U600
ABNET Cabinet 42U-600, gồm 2 quạt, 1 ổ cắm 6 Outlet 42U600
Tủ mạng là một phần không thể bóc tách khỏi một dự án xây dựng phòng trung tâm dữ liệu. Chức năng và sự cần thiết của tủ mạng hay còn được gọi là tủ Rack đã được nhiều người biết đến và đưa vào sử dụng.

Chi tiết

ABNET Cabinet 42U-800, gồm 2 quạt, 1 ổ cắm 6 Outlet 42U800
ABNET Cabinet 42U-800, gồm 2 quạt, 1 ổ cắm 6 Outlet 42U800
Tủ mạng là một phần không thể bóc tách khỏi một dự án xây dựng phòng trung tâm dữ liệu. Chức năng và sự cần thiết của tủ mạng hay còn được gọi là tủ Rack đã được nhiều người biết đến và đưa vào sử dụng.

Chi tiết

ABNET Cabinet 42U-1000, gồm 2 quạt, 1 ổ cắm 6 Outlet 42U1000
ABNET Cabinet 42U-1000, gồm 2 quạt, 1 ổ cắm 6 Outlet 42U1000
Tủ mạng là một phần không thể bóc tách khỏi một dự án xây dựng phòng trung tâm dữ liệu. Chức năng và sự cần thiết của tủ mạng hay còn được gọi là tủ Rack đã được nhiều người biết đến và đưa vào sử dụng.

Chi tiết

ABNET Cabinet 42U-1100, gồm 2 quạt, 1 ổ cắm 6 Outlet 42U1100
ABNET Cabinet 42U-1100, gồm 2 quạt, 1 ổ cắm 6 Outlet 42U1100
Tủ rack hay tủ mạng hiện nay góp phần rất quan trọng trong hệ thống mạng ở nước ta. Là một trong những chiếc tủ rack được sử dụng nhiều trong hệ thống mạng tủ rack 42U đang là một trong những lựa chọn hàng đầu vì chiếc tủ này đang làm tốt nhiệm vụ bảo vệ các thiết bị như: Switch, Router, Cisco, Hộp phối quang, Patch panel...và với những công trình yêu cầu những chiếc tủ rack có kích thước lớn, tủ rack 42U được cho là lựa chọn hoàn hảo nhất hiện nay.

Chi tiết