ABnet
Dây nhảy mạng CAT5E Unitek 200m YC833BL
Dây nhảy mạng CAT5E Unitek 200m YC833BL
Cáp CAT5E Unitek 200m YC833BL
Thương hiệu: UNITEK
Model: YC833BL
Tín hiệu mạng LAN.                               
Chuẩn cáp được biết Catelogy 5E.    

Chi tiết

Cáp mạng CAT6 Unitek 100m YC832ABL
Cáp mạng CAT6 Unitek 100m YC832ABL
-Tín hiệu mạng LAN.
-Chuẩn cáp được biết Catelogy 6.
-Chất liệu bên trong UTP.

Chi tiết

Cáp mạng CAT6 Unitek 200m YC833ABL
Cáp mạng CAT6 Unitek 200m YC833ABL
-Tín hiệu mạng LAN.
-Chuẩn cáp được biết Catelogy 6.
-Chất liệu bên trong UTP.

Chi tiết

Cáp mạng CAT6 Unitek 305m YC834ABL
Cáp mạng CAT6 Unitek 305m YC834ABL
-Tín hiệu mạng LAN. YC834ABL
-Chuẩn cáp được biết Catelogy 6.
-Chất liệu bên trong UTP.

Chi tiết

Trang: 1 [2]