ABnet
Thương hiệu Juniper
Juniper Networks, Inc là một nhà sản xuất có thương hiệu đến từ Mỹ, thiết bị mạng Juniper được thành lập vào năm 1996 bởi nhà sáng lập Pradeep Sindhu. Công ty có trụ sở tại Sunnyvale, California , USA và có hơn 9,300 nhân viên cộng với 88 địa điểm văn phòng ở 43 quốc gia trên thế giới.. Lĩnh vực của công ty là  thiết kế Internet Protocol và bán các sản phẩm, dịch vụ mạng. Sản phẩm chính của Juniper bao gồm T-series , M-series , E-series , MX-series , và J-series, EX-series switch Ethernet và các sản phẩm an ninh SRX-series. Junos, riêng Juniper có hệ điều hành mạng, chạy trên hầu hết các sản phẩm của Juniper.

Một số sản phẩm cực tốt của thiết bị mạng Juniper Networks Việt Nam cạnh tranh với Cisco mà bạn nhất định phải xem dưới đây:
  • Thiết bị switch Juniper EX3300 series gồm ex3300-24t, ex3300-24p, ex3300-48p, ex3300-48t
  • Thiết bị switch Juniper EX4200 series như ex4200-24t, ex4200-48t, ex4200-24f
  • Thiết bị switch Juniper EX4300 series như ex4300-24t, ex4300-48t,
  • Thiết bị switch Juniper EX2200 series: ex2200-24t-4g, ex2200-48t-4g, ex2200-24p-4g, ex2200-48p-4g
  • Thiết bị switch Juniper EX3400 series gồm ex3400-24t, ex3400-24p
  • Thiết bị switch Juniper EX2300 series gồm ex2300-24t, ex2300-48t
  • Thiết bị tường lửa firewall Juniper SSG350, SSG550 series,
  • Thiết bị tường lửa firewall Juniper SRX100H2, SRX110H2-VA,
  • Thiết bị firewall Juniper SRX300, SRX320, SRX340, SRX345 with JSB, JSE LIC, SRX300-SYS-JB, SRX300-SYS-JE, SRX320-SYS-JB, SRX320-SYS-JE, SRX340-SYS-JB, SRX340-SYS-JE, SRX300-SYS-JB, SRX345-SYS-JB, SRX345-SYS-JE …