ABnet
Thiết bị mạng HP: Các sản phẩm thiết bị chuyển mạch mạng Switch HP rất phù hợp để triển khai cho hệ thống mạng những doanh nghiệp vừa và nhỏ, các giải pháp mạng LAN chuyên dụng.
Với các sản phẩm đa dạng phong phú, các thiết bị chính hãng của HP đảm bảo sự hoạt động ổn định. Đặc biệt sau khi HP mua lại 3Com đã được phát triển rất lớn về hệ thống giải pháp mạng.
Với kinh nghiệm lâu năm từ đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước cho đến nay cũng như với định hướng đầu tư phát triển mạnh cho mảng thiết bị mạng cho doanh nghiệp, HP đã đưa ra rất đa dạng các dòng sản phẩm phù hợp cho nhu cầu của các doanh nghiệp lớn cũng như cho các doanh nghiệp nhỏ.