ABnet
NAS - thiết bị lưu trữ mạng (Network Attached Storage), là ổ cứng lưu trữ được gắn vào thiết bị mạng như router/ modem/ switch (kết nối bằng dây cáp mạng hoặc wifi) để lưu trữ dữ liệu như phim, hình ảnh, âm nhạc, tài liệu - tập trung tại một nơi - truy cập và chia sẻ dữ liệu từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet.