ABnet
Router Cisco RV wireless series có tốc độ truyền mạng cao, chuẩn Wireless 802.11-N gia tăng sóng và độ phủ, hỗ trợ hiệu quả nhân viên khi làm việc ở vị trí xa bàn làm việc, sản phẩm rất thích hợp cho doanh nghiệp nhỏ nó cung cấp kết nối an toàn, băng thông rộng, có dây và không dây với các văn phòng nhỏ và nhân viên từ xa. Là một sản phẩm của Cisco RV Series nó cũng có thể được sử dụng như là một router không dây độc lập, điểm truy cập, cầu hoặc bộ lặp cho các triển khai linh hoạt, cung cấp bảo vệ đầu tư khi nhu cầu kinh doanh của bạn tiến triển.
Cisco RV130W Wireless-N Multifunction VPN Router RV130W-WB-E-K9-G5
Cisco RV130W Wireless-N Multifunction VPN Router RV130W-WB-E-K9-G5
Kết nối an toàn cho doanh nghiệp nhỏ của bạn với mạng bên ngoài cũng như giữa các thiết bị nội bộ. Thiết bị định tuyến Rounter dành cho doanh nghiệp nhỏ RV cung cấp công nghệ mạng riêng ảo (VPN) giúp cho nhân viên từ xa sử dụng internet để kết nối với nạng nội bộ thông qua một đường dẫn an toàn.
VPN với khả năng truy cập từ xa lên đến 100 người.
Tích hợp tường lửa, mã hóa nâng cao và các tính năng xác thực bảo vệ chống lại các mối đe dọa bên ngoài, giữ cho mạng nội bộ của bạn được an toàn.
Dễ dàng cài đặt và cấu hình, kết nối nhanh chóng.

Chi tiết

Cisco RV134W VDSL2 Wireless-AC VPN Router RV134W-E-K9-G5
Cisco RV134W VDSL2 Wireless-AC VPN Router RV134W-E-K9-G5
Kết nối an toàn cho doanh nghiệp nhỏ của bạn với mạng bên ngoài cũng như giữa các thiết bị nội bộ. Thiết bị định tuyến Rounter dành cho doanh nghiệp nhỏ RV cung cấp công nghệ mạng riêng ảo (VPN) giúp cho nhân viên từ xa sử dụng internet để kết nối với nạng nội bộ thông qua một đường dẫn an toàn.
VPN với khả năng truy cập từ xa lên đến 100 người.
Tích hợp tường lửa, mã hóa nâng cao và các tính năng xác thực bảo vệ chống lại các mối đe dọa bên ngoài, giữ cho mạng nội bộ của bạn được an toàn.
Dễ dàng cài đặt và cấu hình, kết nối nhanh chóng.
 

Chi tiết

Cisco RV215W Wireless-N VPN Router RV215W-E-G5-K9
Cisco RV215W Wireless-N VPN Router RV215W-E-G5-K9
Kết nối an toàn cho doanh nghiệp nhỏ của bạn với mạng bên ngoài cũng như giữa các thiết bị nội bộ. Thiết bị định tuyến Rounter dành cho doanh nghiệp nhỏ RV cung cấp công nghệ mạng riêng ảo (VPN) giúp cho nhân viên từ xa sử dụng internet để kết nối với nạng nội bộ thông qua một đường dẫn an toàn.
VPN với khả năng truy cập từ xa lên đến 100 người.
Tích hợp tường lửa, mã hóa nâng cao và các tính năng xác thực bảo vệ chống lại các mối đe dọa bên ngoài, giữ cho mạng nội bộ của bạn được an toàn.
Dễ dàng cài đặt và cấu hình, kết nối nhanh chóng.

Chi tiết

Cisco RV320 Dual Gigabit WAN VPN Routers RV320-K9-G5
Cisco RV320 Dual Gigabit WAN VPN Routers RV320-K9-G5
Kết nối an toàn cho doanh nghiệp nhỏ của bạn với mạng bên ngoài cũng như giữa các thiết bị nội bộ. Thiết bị định tuyến Rounter dành cho doanh nghiệp nhỏ RV cung cấp công nghệ mạng riêng ảo (VPN) giúp cho nhân viên từ xa sử dụng internet để kết nối với nạng nội bộ thông qua một đường dẫn an toàn.
VPN với khả năng truy cập từ xa lên đến 100 người.
Tích hợp tường lửa, mã hóa nâng cao và các tính năng xác thực bảo vệ chống lại các mối đe dọa bên ngoài, giữ cho mạng nội bộ của bạn được an toàn.
Dễ dàng cài đặt và cấu hình, kết nối nhanh chóng.

Chi tiết

Cisco RV325 Dual Gigabit WAN VPN Routers RV325-K9-G5
Cisco RV325 Dual Gigabit WAN VPN Routers RV325-K9-G5
Kết nối an toàn cho doanh nghiệp nhỏ của bạn với mạng bên ngoài cũng như giữa các thiết bị nội bộ. Thiết bị định tuyến Rounter dành cho doanh nghiệp nhỏ RV cung cấp công nghệ mạng riêng ảo (VPN) giúp cho nhân viên từ xa sử dụng internet để kết nối với nạng nội bộ thông qua một đường dẫn an toàn.
VPN với khả năng truy cập từ xa lên đến 100 người.
Tích hợp tường lửa, mã hóa nâng cao và các tính năng xác thực bảo vệ chống lại các mối đe dọa bên ngoài, giữ cho mạng nội bộ của bạn được an toàn.
Dễ dàng cài đặt và cấu hình, kết nối nhanh chóng.

Chi tiết

Cisco RV320 Dual Gigabit WAN WF VPN Routers RV320-WB-K9-G5
Cisco RV320 Dual Gigabit WAN WF VPN Routers RV320-WB-K9-G5
Kết nối an toàn cho doanh nghiệp nhỏ của bạn với mạng bên ngoài cũng như giữa các thiết bị nội bộ. Thiết bị định tuyến Rounter dành cho doanh nghiệp nhỏ RV cung cấp công nghệ mạng riêng ảo (VPN) giúp cho nhân viên từ xa sử dụng internet để kết nối với nạng nội bộ thông qua một đường dẫn an toàn.
VPN với khả năng truy cập từ xa lên đến 100 người.
Tích hợp tường lửa, mã hóa nâng cao và các tính năng xác thực bảo vệ chống lại các mối đe dọa bên ngoài, giữ cho mạng nội bộ của bạn được an toàn.
Dễ dàng cài đặt và cấu hình, kết nối nhanh chóng.

Chi tiết

Cisco RV325 Dual Gigabit WAN WF VPN Router RV325-WB-K9-G5
Cisco RV325 Dual Gigabit WAN WF VPN Router RV325-WB-K9-G5
Kết nối an toàn cho doanh nghiệp nhỏ của bạn với mạng bên ngoài cũng như giữa các thiết bị nội bộ. Thiết bị định tuyến Rounter dành cho doanh nghiệp nhỏ RV cung cấp công nghệ mạng riêng ảo (VPN) giúp cho nhân viên từ xa sử dụng internet để kết nối với nạng nội bộ thông qua một đường dẫn an toàn.
VPN với khả năng truy cập từ xa lên đến 100 người.
Tích hợp tường lửa, mã hóa nâng cao và các tính năng xác thực bảo vệ chống lại các mối đe dọa bên ngoài, giữ cho mạng nội bộ của bạn được an toàn.
Dễ dàng cài đặt và cấu hình, kết nối nhanh chóng.

Chi tiết

Cisco RV340W Dual WAN Gigabit Wireless-AC VPN Router RV340W
Cisco RV340W Dual WAN Gigabit Wireless-AC VPN Router RV340W
Kết nối an toàn cho doanh nghiệp nhỏ của bạn với mạng bên ngoài cũng như giữa các thiết bị nội bộ. Thiết bị định tuyến Rounter dành cho doanh nghiệp nhỏ RV cung cấp công nghệ mạng riêng ảo (VPN) giúp cho nhân viên từ xa sử dụng internet để kết nối với nạng nội bộ thông qua một đường dẫn an toàn.
VPN với khả năng truy cập từ xa lên đến 100 người.
 

Chi tiết

Cisco RV345P Dual WAN Gigabit VPN Routers RV345P-K9-G5
Cisco RV345P Dual WAN Gigabit VPN Routers RV345P-K9-G5
Kết nối an toàn cho doanh nghiệp nhỏ của bạn với mạng bên ngoài cũng như giữa các thiết bị nội bộ. Thiết bị định tuyến Rounter dành cho doanh nghiệp nhỏ RV cung cấp công nghệ mạng riêng ảo (VPN) giúp cho nhân viên từ xa sử dụng internet để kết nối với nạng nội bộ thông qua một đường dẫn an toàn.
VPN với khả năng truy cập từ xa lên đến 100 người.
Tích hợp tường lửa, mã hóa nâng cao và các tính năng xác thực bảo vệ chống lại các mối đe dọa bên ngoài, giữ cho mạng nội bộ của bạn được an toàn.
Dễ dàng cài đặt và cấu hình, kết nối nhanh chóng.

Chi tiết

Cisco RV340 Dual WAN Gigabit VPN Router RV340-K9-G5
Cisco RV340 Dual WAN Gigabit VPN Router RV340-K9-G5
Cisco RV340 Dual WAN Gigabit VPN Router là sự lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ mạng lưới doanh nghiệp nhỏ nào yêu cầu hiệu năng, bảo mật và độ tin cậy.
Giao diện người dùng trực quan giúp bạn truy cập Internet trong vài phút. Bạn sẽ tận hưởng kết nối đáng tin cậy, bảo mật cao, rất minh bạch, bạn sẽ không nhận ra được điều đó.
RV340 mở rộng khả năng cơ bản của các bộ định tuyến RV. Lọc web tự động cải thiện hiệu quả kinh doanh và bảo mật khi kết nối với internet. Sử dụng ứng dụng nhận dạng, tạo lập các tùy chọn truy internet của các thiết bị đầu cuối và các ứng dụng dám mây để tăng cưởng bảo mật.

Chi tiết

Cisco RV345 Dual WAN Gigabit VPN Router RV345-K9-G5
Cisco RV345 Dual WAN Gigabit VPN Router RV345-K9-G5
Cisco RV345 Dual WAN Gigabit VPN Router là sự lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ mạng lưới doanh nghiệp nhỏ nào yêu cầu hiệu năng, bảo mật và độ tin cậy.
Giao diện người dùng trực quan giúp bạn truy cập Internet trong vài phút. Bạn sẽ tận hưởng kết nối đáng tin cậy, bảo mật cao, rất minh bạch, bạn sẽ không nhận ra được điều đó.
RV345 mở rộng khả năng cơ bản của các bộ định tuyến RV. Lọc web tự động cải thiện hiệu quả kinh doanh và bảo mật khi kết nối với internet. Sử dụng ứng dụng nhận dạng, tạo lập các tùy chọn truy internet của các thiết bị đầu cuối và các ứng dụng dám mây để tăng cưởng bảo mật.

Chi tiết

Cisco RV132W ADSL2+ Wireless-N VPN Router RV132W-E-K9-G5
Cisco RV132W ADSL2+ Wireless-N VPN Router RV132W-E-K9-G5
●   VPN security

●   Built-in three-port Fast Ethernet switch

●   Asymetrical Digital Subscriber Line 2 plus (ADSL2+) connectivity

●   Fast Ethernet WAN

●   USB 3G/4G/LTE

●   Industry-leading support

●   Internal antennas

●   Sleek new design

Chi tiết

Cisco RV082 Dual WAN VPN Router RV082-EU
Cisco RV082 Dual WAN VPN Router RV082-EU
Kết nối an toàn cho doanh nghiệp nhỏ của bạn với mạng bên ngoài cũng như giữa các thiết bị nội bộ. Thiết bị định tuyến Rounter dành cho doanh nghiệp nhỏ RV cung cấp công nghệ mạng riêng ảo (VPN) giúp cho nhân viên từ xa sử dụng internet để kết nối với nạng nội bộ thông qua một đường dẫn an toàn.
VPN với khả năng truy cập từ xa lên đến 100 người.
Tích hợp tường lửa, mã hóa nâng cao và các tính năng xác thực bảo vệ chống lại các mối đe dọa bên ngoài, giữ cho mạng nội bộ của bạn được an toàn.
Dễ dàng cài đặt và cấu hình, kết nối nhanh chóng.

Chi tiết

Cisco RV042 Dual WAN VPN Router RV042-EU
Cisco RV042 Dual WAN VPN Router RV042-EU
Kết nối an toàn cho doanh nghiệp nhỏ của bạn với mạng bên ngoài cũng như giữa các thiết bị nội bộ. Thiết bị định tuyến Rounter dành cho doanh nghiệp nhỏ RV cung cấp công nghệ mạng riêng ảo (VPN) giúp cho nhân viên từ xa sử dụng internet để kết nối với nạng nội bộ thông qua một đường dẫn an toàn.
VPN với khả năng truy cập từ xa lên đến 100 người.
Tích hợp tường lửa, mã hóa nâng cao và các tính năng xác thực bảo vệ chống lại các mối đe dọa bên ngoài, giữ cho mạng nội bộ của bạn được an toàn.
Dễ dàng cài đặt và cấu hình, kết nối nhanh chóng.

Chi tiết

Cisco RV180 VPN Router RV180-K9-G5
Cisco RV180 VPN Router RV180-K9-G5
Kết nối an toàn cho doanh nghiệp nhỏ của bạn với mạng bên ngoài cũng như giữa các thiết bị nội bộ. Thiết bị định tuyến Rounter dành cho doanh nghiệp nhỏ RV cung cấp công nghệ mạng riêng ảo (VPN) giúp cho nhân viên từ xa sử dụng internet để kết nối với nạng nội bộ thông qua một đường dẫn an toàn.
VPN với khả năng truy cập từ xa lên đến 100 người.
Tích hợp tường lửa, mã hóa nâng cao và các tính năng xác thực bảo vệ chống lại các mối đe dọa bên ngoài, giữ cho mạng nội bộ của bạn được an toàn.
Dễ dàng cài đặt và cấu hình, kết nối nhanh chóng.

Chi tiết

5-Port Gigabit VPN Router RV130-WB-K9-G5
5-Port Gigabit VPN Router RV130-WB-K9-G5
Kết nối an toàn cho doanh nghiệp nhỏ của bạn với mạng bên ngoài cũng như giữa các thiết bị nội bộ. Thiết bị định tuyến Rounter dành cho doanh nghiệp nhỏ RV cung cấp công nghệ mạng riêng ảo (VPN) giúp cho nhân viên từ xa sử dụng internet để kết nối với nạng nội bộ thông qua một đường dẫn an toàn.
VPN với khả năng truy cập từ xa lên đến 100 người.
Tích hợp tường lửa, mã hóa nâng cao và các tính năng xác thực bảo vệ chống lại các mối đe dọa bên ngoài, giữ cho mạng nội bộ của bạn được an toàn.
Dễ dàng cài đặt và cấu hình, kết nối nhanh chóng.

Chi tiết

Cisco RV110W 4-Port Wireless-N VPN Firewall RV110W-E-G5-K9
Cisco RV110W 4-Port Wireless-N VPN Firewall RV110W-E-G5-K9
Cisco RV110W Wireles-N Firewall RV110W-E-G5-K9 cung cấp kết nối internet đơn giản, giá phù hợp, bảo mật cao, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và có nhu cầu theo dõi nhân viên từ xa.
Tính năng của Cisco RV110W Wireless-N VPN Firewall RV110W-E-G5-K9:
- Tốc độ cao, chuẩn Wireless 802.11-N gia tăng sóng và độ phủ, hỗ trợ hiệu quả nhân viên khi làm việc ở vị trí xa bàn làm việc.
- Tích hợp bộ chuyển đổi 4 cổng 10/100, kết nối máy tính, máy in, IP Phone, Camera và những thiết bị khác.
- Tường lửa đã được kiểm nghiệm hỗ trợ và bảo vệ an toàn các thông tin kinh doanh
- QoS giúp duy trì chất lượng kết nối, lưu lượng truy cập dữ liệu, thoại, video
- Hỗ trợ mạng ảo riêng biệt, quản lý truy cập các thông tin nhạy cảm và thiết lập chế độ wireless an toàn cao cho người dùng bên ngoài truy cập.
- IP Security (IPsec) Site-to-Site Tunneling và Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) giúp điều khiển từ xa an toàn các kết nối từ Windows và Mac
- Hỗ trợ IPv6
- Đơn giản hóa cấu hình, quản lý thiết bị trên trình duyệt web
- Hỗ trợ Cisco FindIT Network Discovery Utility

Chi tiết