ABnet
Phụ kiện UPS bao gồm ắc quy cho bộ lưu điện, các linh kiện thay thế, card quản lý mạng dành cho bộ lưu điện UPS, khay giá lắp tủ rack cho bộ lưu điện. Công ty An Bình là nhà phân phối thiết bị lưu điện UPS APC, các sản phẩm của công ty bán ra có đầy đủ giấy tờ bảo hành, giấy tờ chất lượng CO CQ từ nhà sản xuất, và các linh kiện thay thế, phụ kiện dành cho bộ lưu điện UPS APC.
APC Smart-UPS SRT 19 - Tai bắt tủ rack APC SRTRK2
APC Smart-UPS SRT 19 - Tai bắt tủ rack APC SRTRK2
- APC Smart-UPS SRT 19" Rail Kit for Smart-UPS SRT 5/6/8/10kVA
- Dành cho các dòng Smart-UPS SRT 5kVA, 6kVA, 8kVA, 10kVA.

Chi tiết

APC Smart-UPS SRT 19
APC Smart-UPS SRT 19" Rail Kit SRTRK4
- APC Smart-UPS SRT 19" Rail Kit for SRT 2.2/3kVA
- Dành cho các dòng Smart-UPS SRT 2.2kVA, 3kVA.

Chi tiết

APC Smart-UPS SRT 72V 2.2kVA Battery Pack SRT72BP
APC Smart-UPS SRT 72V 2.2kVA Battery Pack SRT72BP
- APC Smart-UPS SRT 72V 2.2kVA Battery Pack
- Pin có thể thay nóng. Đảm bảo năng lượng sạch, không bị gián đoạn cho thiết bị được bảo vệ trong khi pin đang được thay thế.

Chi tiết

APC Smart-UPS SRT 72V 2.2kVA Battery Pack SRT96BP
APC Smart-UPS SRT 72V 2.2kVA Battery Pack SRT96BP
- APC Smart-UPS SRT 72V 2.2kVA Battery Pack
- Pin có thể thay nóng. Đảm bảo năng lượng sạch, không bị gián đoạn cho thiết bị được bảo vệ trong khi pin đang được thay thế.
- Bộ sản phẩm gồm: CD tài liệu, Sách hướng dẫn sử dụng

Chi tiết

APC Smart-UPS SRT 72V 2.2kVA RM Battery Pack SRT72RMBP
APC Smart-UPS SRT 72V 2.2kVA RM Battery Pack SRT72RMBP
- APC Smart-UPS SRT 72V 2.2kVA RM Battery Pack
- Pin có thể thay nóng. Đảm bảo năng lượng sạch, không bị gián đoạn cho thiết bị được bảo vệ trong khi pin đang được thay thế.
- Bộ sản phẩm bao gồm: CD tài liệu, sách hướng dẫn sử dụng, giá lắp tủ rack

Chi tiết

APC Smart-UPS SRT 96V 3kVA RM Battery Pack SRT96RMBP
APC Smart-UPS SRT 96V 3kVA RM Battery Pack SRT96RMBP
- APC Smart-UPS SRT 96V 3kVA RM Battery Pack
- Pin có thể thay nóng. Đảm bảo năng lượng sạch, không bị gián đoạn cho thiết bị được bảo vệ trong khi pin đang được thay thế.
- Bộ sản phẩm bao gồm: sách hướng dẫn sử dụng, giá lắp tủ rack

Chi tiết

APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack SRT192BP
APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack SRT192BP
- APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack
- Pin có thể thay nóng. Đảm bảo năng lượng sạch, không bị gián đoạn cho thiết bị được bảo vệ trong khi pin đang được thay thế.
- Bộ sản phẩm gồm: CD tài liệu, Sách hướng dẫn sử dụng

Chi tiết

APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack SRT192RMBP
APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack SRT192RMBP
- APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack
- Pin có thể thay nóng. Đảm bảo năng lượng sạch, không bị gián đoạn cho thiết bị được bảo vệ trong khi pin đang được thay thế.
- Bộ sản phẩm gồm: CD tài liệu, Sách hướng dẫn sử dụng

Chi tiết

APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA and 10kVA Battery Pack SRT192BP2
APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA and 10kVA Battery Pack SRT192BP2
- APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA and 10kVA Battery Pack
- Pin có thể thay nóng. Đảm bảo năng lượng sạch, không bị gián đoạn cho thiết bị được bảo vệ trong khi pin đang được thay thế.
- Bộ sản phẩm gồm: CD tài liệu, Sách hướng dẫn sử dụng

Chi tiết

APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA and 10kVA RM Battery Pack SRT192RMBP2
APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA and 10kVA RM Battery Pack SRT192RMBP2
- APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA and 10kVA RM Battery Pack
- Pin có thể thay nóng. Đảm bảo năng lượng sạch, không bị gián đoạn cho thiết bị được bảo vệ trong khi pin đang được thay thế.
- Bộ sản phẩm gồm: CD tài liệu, Sách hướng dẫn sử dụng

Chi tiết