ABnet
STACK-T2-BLANK= Cisco Catalyst 3650 Stacking Blank Spare
STACK-T2-BLANK= Cisco Catalyst 3650 Stacking Blank Spare
STACK-T2-BLANK - Cisco Catalyst 3650 Stacking Blank Spare StackWise

Chi tiết

Cisco StackWise-160 3M Stacking Cable Spare STACK-T2-3M=
Cisco StackWise-160 3M Stacking Cable Spare STACK-T2-3M=

STACK-T2-3M= Overview
3M Type 2 Stacking Cable Spare

Chi tiết

STACK-T2-1M= Catalyst 3650 Series Spare StackWise
STACK-T2-1M= Catalyst 3650 Series Spare StackWise
CISCO STACK-T2-1M= 1M Type 2 Stacking Cable
MPN:STACK-T2-1M=

1M Type 2 Stacking Cable

Chi tiết

Cisco StackWise-160 50CM Stacking Cable Spare STACK-T2-50CM=
Cisco StackWise-160 50CM Stacking Cable Spare STACK-T2-50CM=
Cisco StackWise-160 50CM Stacking Cable Spare STACK-T2-50CM=

Chi tiết

C3650-STACK-KIT= Cisco Catalyst 3650 Flexstack-Plus Stack Module
C3650-STACK-KIT= Cisco Catalyst 3650 Flexstack-Plus Stack Module
Module Cisco C3650-STACK-KIT cung cấp khả năng Stacking cho dòng switch 3650 lên tới 8 switch trên 1 stack. Tất cả các nhiệm vụ quản lý, chẳng hạn như cấu hình, nâng cấp phần mềm Cisco IOS®, và xử lý sự cố, có thể được thực hiện cho tất cả các thiết bị chuyển mạch trong 1 stack chỉ từ một điểm duy nhất của quản lý thông qua một dòng lệnh hoặc một giao diện đồ họa đơn giản với Cisco Catalyst Configuration Professional.

Chi tiết