• LC Field-Installable Connectors LC Simplex connector, multimode,

  • Mã sản phẩm : MS 401
    Giá : Liên hệ
    Nhóm sản phẩm : ODF, Adapter, Connector
    Lượt xem : 871 lượt

Giới thiệu sản phẩm

Specifications

FC1-LC-MM-B80 LC Simplex connector, multimode, buffered fiber, beige boot
FC1-LC-SM-B02 LC Simplex connector, singlemode, buffered fiber, white boot
FC1-LC-SM-J02 LC Simplex connector, singlemode, jacketed fiber, white boot
FC2-LC-MM-J80 LC Duplex connector, multimode, jacketed fiber, beige boots