ABnet
Dòng Nas Business Series cho mức doanh nghiệp: My Cloud PR2100, My Cloud PR4100: Cấu hình mạnh mẽ với bộ vi xử lý Quad-core, ram 4GB (PR4100 có thể nâng cấp 16GB Ram) đáp ứng được khối lượng công việc và người dùng ngày càng cao của doanh nghiệp. 
Nas Business Series đáp ứng các nhu cầu
- Cho doanh nghiệp
Tìm kiếm các giải pháp tin cậy và thương hiệu uy tín
  • Cần lưu trữ tập trung
  • Cần bảo vệ và sao lưu dữ liệu
  • Tìm kiếm các tính năng chia sẻ cho nhiều nhân viên và đối tác cùng lúc
  • Muốn đồng bô dữ liệu trên nhiều thiết bị
- Cho IT Admin
  • Có nhu cầu nâng cấp dung lượng lưu trữ khi quy mô của doanh nghiệp tăng
  • Muốn các tính năng NAS sao lưu và phục hồi hệ thống tin cậy và quan trọng
  • Muốn thay thế hệ thống NAS cũ hoặc các giải pháp lưu trữ cũ bằng các giải pháp mạnh mẽ hơn.