Viet Orient
Tin tức - Sự kiện
Những điều bạn cần biết về thiết bị mạng Juniper
Thiết lập thiết bị mạng cho máy tính hoặc một số thiết bị điện tử là một hình thức nhanh chóng và đáng tin cậy để chia sẻ thông tin và tài nguyên trong doanh nghiệp. Nó có thể giúp bạn tận dụng tối đa các hệ thống và thiết bị công nghệ thông tin của bạn. Để đáp ứng nhu cầu công nghệ hóa hiện đại hóa toàn cầu hiện nay, chúng tôi- Abnet luôn cung cấp và đáp ứng đầy đủ các sản phẩm thiết bị mạng Juniper cho khách hàng. 
1.Những lợi ích chính của thiết bị mạng Juniper bao gồm:
 
• Chia sẻ tệp: bạn có thể dễ dàng chia sẻ dữ liệu giữa những người dùng khác nhau hoặc truy cập dữ liệu từ xa nếu bạn giữ nó trên các thiết bị được kết nối khác.
 
• Chia sẻ tài nguyên: sử dụng các thiết bị ngoại vi được kết nối mạng như máy in, máy quét và máy photocopy hoặc chia sẻ phần mềm giữa nhiều người dùng, mà lại có thể tiết kiệm tiền.
 
• Chia sẻ kết nối internet duy nhất: đó là chi phí-hiệu quả và có thể giúp bảo vệ hệ thống của bạn nếu bạn bảo mật mạng đúng cách.
 
• Tăng dung lượng lưu trữ: bạn có thể truy cập các tập tin, đa phương tiện, chẳng hạn như hình ảnh và nhạc, mà bạn lưu trữ từ xa trên các máy khác hoặc các thiết bị lưu trữ gắn trên mạng.
 
2. Ứng dụng của thiết bị mạng Juniper:
 
• Thiết bị mạng Juniper có thể giúp bạn cải thiện giao tiếp, để nhân viên, nhà cung cấp và khách hàng có thể chia sẻ thông tin và liên lạc dễ dàng hơn qua mạng. 
 
• Doanh nghiệp của bạn có thể trở nên hiệu quả hơn. Ví dụ như truy cập mạng vào cơ sở dữ liệu chung có thể tránh cùng một dữ liệu bị khóa nhiều lần, tiết kiệm thời gian và ngăn ngừa lỗi
 
• Lưu trữ thông tin trong một cơ sở dữ liệu tập trung cũng có thể giúp bạn giảm chi phí và tăng hiệu quả. Nhân viên có thể đối phó với nhiều khách hàng hơn trong thời gian ngắn hơn vì họ có quyền truy cập chia sẻ vào cơ sở dữ liệu khách hàng và sản phẩm.
 
• Bạn có thể cắt giảm chi phí thông qua việc chia sẻ thiết bị ngoại vi và truy cập internet. Ngoài ra, bạn có thể giảm lỗi và cải thiện tính nhất quán bằng cách yêu cầu tất cả nhân viên làm việc từ một nguồn thông tin duy nhất. Bằng cách này, bạn có thể tạo các phiên bản tiêu chuẩn của các hướng dẫn sử dụng và thư mục có sẵn cho chúng, và sao lưu dữ liệu từ một điểm duy nhất trên cơ sở dự kiến, đảm bảo tính nhất quán.