ABnet
Nguồn Adapter Ubiquiti POE-24-12W-G
Nguồn Adapter Ubiquiti POE-24-12W-G
Nguồn POE-24-12W-G, sử dụng cho AP WiFi Unifi UAP, UAP LR, UAP AC Lite, UAP AC LR
Nguồn điện ra : 24 VDC - 0.5 A

Chi tiết

Nguồn Adapter PoE-48-24W-G
Nguồn Adapter PoE-48-24W-G
PoE Adapters power Ubiquiti® cấp nguồn PoE qua tín hiệu mạng cho camera, wifi, AP...

Chi tiết