ABnet
Switch Juniper 24 ports SFP+/SFP 4xQSFP EX4600-40F-AFI
Switch Juniper 24 ports SFP+/SFP 4xQSFP EX4600-40F-AFI
Thiết mạng Juniper switch EX4600-40F-DC-AFO​​ được thiết kế để phù hợp với lớp Core hoặc là lớp Aggregation / Distribution (Lớp chuyển mạch trung tâm hoặc lớp chuyển mạch phân phối) trong các thiết kế mạng 2 hoặc 3 lớp. EX4600-40F-DC-AFO cũng là dòng switch rất phù hợp cho các thiết kế Top-of-Rack của Datacenter. Thiết bị chuyển mạch Juniper EX4600-40F-DC-AFO​​ ​cung cấp sẵn 20 port 10Gb SFP+/SFP ports 4 40Gb QSFP+ và 02 Slot để mở rộng các line card 10G hoăc 40G. Switch EX4600-40F-DC-AFO​​​ ​sử dụng điện DC 650W.

Chi tiết

Switch Juniper 32-port 100M/1G/10G BaseT 650W DC EX4550-32T-DC-AFO
Switch Juniper 32-port 100M/1G/10G BaseT 650W DC EX4550-32T-DC-AFO
Thiết bị chuyển mạch Juniper EX4550-32T-DC-AFO​​​​​​ ​cung cấp 32-port 100M/1G/10G BaseT để kết nối đường quang Multimode hoặc Single Mode. Switch EX4550-32T-DC-AFO ​sử dụng điện DC 650W.

Chi tiết

Switch Juniper 32-port 100M/1G/10G BaseT 650W DC EX4550-32T-DC-AFI
Switch Juniper 32-port 100M/1G/10G BaseT 650W DC EX4550-32T-DC-AFI
Thiết bị chuyển mạch Juniper EX4550-32T-DC-AFI​​​​​​ ​cung cấp 32-port 100M/1G/10G BaseT để kết nối đường quang Multimode hoặc Single Mode. Switch EX4550-32T-DC-AFI​ ​sử dụng điện DC 650W.

Chi tiết

Switch Juniper 32-port 100M/1G/10G BaseT 650W AC EX4550-32T-AFO
Switch Juniper 32-port 100M/1G/10G BaseT 650W AC EX4550-32T-AFO
Thiết bị chuyển mạch Juniper EX4550-32T-AFO​​​​ được sử dụng cho việc cung cấp kết nối mạng LAN đến các máy tính làm việc và các thiết bị cần kết nối mạng như bộ phát không dây wifi, máy in, máy chủ, IP camera … Dòng Switch EX4550-32T-AFO​ tiết kiệm chi phí và rất hiệu quả cho việc cung cấp kết nối mạng, với mức tiêu thụ nguồn điện thấp.

Chi tiết

Switch Juniper 32-port 100M/1G/10G BaseT 650W AC EX4550-32T-AFI
Switch Juniper 32-port 100M/1G/10G BaseT 650W AC EX4550-32T-AFI
Thiết bị chuyển mạch Juniper EX4550-32T-AFI​​​​ được sử dụng cho việc cung cấp kết nối mạng LAN đến các máy tính làm việc và các thiết bị cần kết nối mạng như bộ phát không dây wifi, máy in, máy chủ, IP camera … Dòng Switch EX4550-32T-AFI​ tiết kiệm chi phí và rất hiệu quả cho việc cung cấp kết nối mạng, với mức tiêu thụ nguồn điện thấp.

Chi tiết

Switch Juniper 32-port 1/10G SFP+ 650W DC EX4550-32F-DC-AFO
Switch Juniper 32-port 1/10G SFP+ 650W DC EX4550-32F-DC-AFO
Thiết mạng Juniper switch EX4550-32F-DC-AFO được thiết kế để phù hợp với lớp Access (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp  trong dòng Switch 4550 Series. Thiết bị chuyển mạch Juniper EX4550-32F-DC-AFO ​cung cấp 32-port 1/10G SFP+ để kết nối đường quang Multimode hoặc Single Mode. Switch EX4550-32F-DC-AFO​​​​​​​ ​sử dụng điện AC 650W.

Chi tiết

Switch Juniper 32-port 1/10G SFP+ 650W DC EX4550-32F-DC-AFI​​
Switch Juniper 32-port 1/10G SFP+ 650W DC EX4550-32F-DC-AFI​​
Thiết mạng Juniper switch EX4550-32F-DC-AFI​​​​ được thiết kế để phù hợp với lớp Access (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp  trong dòng Switch 4550 Series. Thiết bị chuyển mạch Juniper EX4550-32F-DC-AFI​​​ ​cung cấp 32-port 1/10G SFP+ để kết nối đường quang Multimode hoặc Single Mode. Switch EX4550-32F-DC-AFI​​​​​​​ ​sử dụng điện AC 650W.

Chi tiết

Switch Juniper 32-port 1/10G SFP+ Converged 650W AC EX4550-32F-AFO
Switch Juniper 32-port 1/10G SFP+ Converged 650W AC EX4550-32F-AFO
Thiết mạng Juniper switch EX4550-32F-AFO​​ được thiết kế để phù hợp với lớp Access (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp  trong dòng Switch 4550 Series. Thiết bị chuyển mạch Juniper EX4550-32F-AFI​ ​cung cấp 32-port 1/10G SFP+ để kết nối đường quang Multimode hoặc Single Mode. Switch EX4550-32F-AFO​​​​​ ​sử dụng điện AC 650W.

Chi tiết

Switch Juniper 32-port 1/10G SFP+ Converged 650W AC EX4550-32F-AFI
Switch Juniper 32-port 1/10G SFP+ Converged 650W AC EX4550-32F-AFI
Thiết mạng Juniper switch EX4550-32F-AFI​​ được thiết kế để phù hợp với lớp Access (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp  trong dòng Switch 4550 Series. Thiết bị chuyển mạch Juniper EX4550-32F-AFI​ ​cung cấp 32-port 1/10G SFP+ để kết nối đường quang Multimode hoặc Single Mode. Switch EX4550-32F-AFI​​​​​ ​sử dụng điện AC 650W.

Chi tiết

Switch Juniper 40-port 1/10G SFP+ 1200W DC EX4500-40F-VC1-FB
Switch Juniper 40-port 1/10G SFP+ 1200W DC EX4500-40F-VC1-FB
Thiết bị chuyển mạch Juniper EX4500-40F-VC1-FB​ được sử dụng cho việc cung cấp kết nối mạng LAN đến các máy tính làm việc và các thiết bị cần kết nối mạng như bộ phát không dây wifi, máy in, máy chủ, IP camera … Dòng Switch EX4500-40F-VC1-FB​ tiết kiệm chi phí và rất hiệu quả cho việc cung cấp kết nối mạng, với mức tiêu thụ nguồn điện thấp.

Chi tiết

Switch Juniper 40-port 1/10G SFP+ 1200W DC EX4500-40F-VC1-DC
Switch Juniper 40-port 1/10G SFP+ 1200W DC EX4500-40F-VC1-DC
Thiết bị chuyển mạch Juniper EX4500-40F-VC1-DC​ được sử dụng cho việc cung cấp kết nối mạng LAN đến các máy tính làm việc và các thiết bị cần kết nối mạng như bộ phát không dây wifi, máy in, máy chủ, IP camera … Dòng Switch EX4500-40F-VC1-DC​ tiết kiệm chi phí và rất hiệu quả cho việc cung cấp kết nối mạng, với mức tiêu thụ nguồn điện thấp.

Chi tiết

Switch Juniper 40-port 1/10G SFP+ 1200W AC EX4500-40F-VC1-BF
Switch Juniper 40-port 1/10G SFP+ 1200W AC EX4500-40F-VC1-BF
Thiết mạng Juniper switch EX4500-40F-VC1-BF được thiết kế để phù hợp với lớp Access (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp  trong dòng Switch 4500 Series. Thiết bị chuyển mạch Juniper EX4500-40F-VC1-BF​ ​cung cấp 40-port 1/10G SFP+ để kết nối đường quang Multimode hoặc Single Mode. Switch EX4500-40F-VC1-BF​​ ​sử dụng điện AC 1200W.

Chi tiết