'webmaster_tracker' => '', )?>
  • EX4300-48T

  • Mã sản phẩm : MS 1202
    Giá : Liên hệ
    Nhóm sản phẩm : Juniper Networks EX4300 1GbE Ethernet switche
    Lượt xem : 168 lượt

Giới thiệu sản phẩm

Mô hình động cơ chuyển mạch Lưu trữ và chuyển tiếp
DRAM 2 GB với mã sửa lỗi (ECC)
Flash 2 GB
CPU 1.5 GHz Dual-Core PowerPC CPU
Mật độ cổng GbE trên mỗi hệ thống 56 (48 host ports + four 40GbE ports + optional fourport 1/10GbE uplink module)
Mật độ cổng 10GbE trên mỗi hệ thống 4 (uplink module)
Mật động cổng 40GbE trên mỗi hệ thống 4
Khả năng chuyển mạch gói 496 Gbps
Tốc độ truyền dẫn 2 lớp (Mpps) 369 Mpps (tốc độ dây)
Hỗ trợ quang học
Quang GbE SFP/Kết nối loại: LC SFP sợi hỗ trợ SX (multimode), LX (single-mode)
10GbE SFP+ kết nối quang/loại kết nối: 10GbE đầu nối SFP+ LC, SR (đa cực), USR (đa cực), LR (single-mode), ER (singlemode), LRM (multimode), và DAC (đồng được đính kèm trực tiếp)
40 GbE QSFP+ Kết nỗi quang / Loại kết nối: 40GbE đầu nối QSFP+ LC, SR (đa cực), DAC (đồng được đính kèm trực tiếp)
Vật lý 
Chiếu phản xạ thời gian (TDR) để phát hiện các ngắt cáp và shorts: 24P/24T and 48P/48T only
Giao diện trung gian tự động phụ thuộc /giao diện chéo phụ thuộc trung bình (MDI/MDIX): 24P/24T and 48P/48T only (all ports)
Cổng tốc độ hạ/điều chỉnh tốc độ tối đa được quảng cáo trên các cổng 10/100/1000BASE-T: 24P/24T and 48P/48T only, trren tất cả các cổng
Giám sát quang học kỹ thuật số cho các cổng quang học


'webmaster_tracker' => '', )?>