'webmaster_tracker' => '', )?>
  • EX4300-48P

  • Mã sản phẩm : MS 1200
    Giá : Liên hệ
    Nhóm sản phẩm : Juniper Networks EX4300 1GbE Ethernet switche
    Lượt xem : 170 lượt

Giới thiệu sản phẩm

 

Mô hình động cơ chuyển mạch Lưu trữ và chuyển tiếp
DRAM 2 GB với mã sửa đổi (ECC)
Flash 2 GB
CPU 1.5 GHz Dual-Core PowerPC CPU
Mật độ cổng GbE trên mỗi hệ thống 56 (48 host ports + four 40GbE ports + optional fourport 1/10GbE uplink module)
Mật độ cổng 10GbE trên mỗi hệ thống 4 (uplink module)
Mật độ cổng 40GbE trên mỗi hệ thống 4
Khả năng chuyển mạch gói 496 Gbps
Lưu lượng 2 lớp (Mpps) 369 Mpps (tốc độ dây)


'webmaster_tracker' => '', )?>