'webmaster_tracker' => '', )?>
  • EX4300-24T

  • Mã sản phẩm : MS 1203
    Giá : Liên hệ
    Nhóm sản phẩm : Juniper Networks EX4300 1GbE Ethernet switche
    Lượt xem : 202 lượt

Giới thiệu sản phẩm

Mô hình động cơ chuyển mạch Lưu trữ và chuyển tiếp
DRAM 2 GB với mã sửa lỗi (ECC)
Flash 2 GB
CPU 1.5 GHz Dual-Core PowerPC CPU
Mật độ cổng GbE trên mỗi hệ thống 32 (24 host ports + four 40GbE ports + tùy chọn fourport 1/10GbE uplink module)
Mật độ cổng 10GbE trên mỗi hệ thống 4 (uplink module)
Mật độ cổng 40GbE trên mỗi hệ thống
4
Khả năng chuyển mạch gói 448 Gbps
Lưu lượng 2 lớp (Mpps) 333 Mpps (tốc độ dây)


'webmaster_tracker' => '', )?>