ABnet
Switch Juniper 48-port 10/100/1000BaseT 190W DC PS EX4200-48T-DC
Switch Juniper 48-port 10/100/1000BaseT 190W DC PS EX4200-48T-DC
EX4200-48T-DC​​​ switch Juniper EX4200 48-port 1000BaseT 190W AC PS  thiết bị mạng juniper EX4200-48T-DC​​  thiết bị chuyển mạch juniper EX4200-48T-DC​​ giá tốt nhất thị trường.

Chi tiết

Switch Juniper 48-port 10/100/1000G (8-ports PoE) 320W EX4200-48T
Switch Juniper 48-port 10/100/1000G (8-ports PoE) 320W EX4200-48T
Thiết mạng Juniper switch EX4200-48T​​​​ được thiết kế để phù hợp với lớp Accees (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp  trong dòng Switch 4200 Series. Thiết bị chuyển mạch Juniper EX4200-48T​ ​cung cấp 48-port 10/100/1000BASE-T (8-ports PoE) để kết nối đường quang Multimode hoặc Single Mode. Switch EX4200-48T​​​​ ​sử dụng điện AC320W.

Chi tiết

Switch Juniper 48-port 10/100/1000BaseT PoE plus 930W EX4200-48PX
Switch Juniper 48-port 10/100/1000BaseT PoE plus 930W EX4200-48PX
Thiết bị chuyển mạch Juniper EX4200-48PX​​​ được sử dụng cho việc cung cấp kết nối mạng LAN đến các máy tính làm việc và các thiết bị cần kết nối mạng như bộ phát không dây wifi, máy in, máy chủ, IP camera … Dòng Switch EX4200-48PX​​​ tiết kiệm chi phí và rất hiệu quả cho việc cung cấp kết nối mạng, với mức tiêu thụ nguồn điện thấp.

Chi tiết

Switch Juniper 24-port 10/100/1000BaseT 190W DC PS EX4200-24T-DC
Switch Juniper 24-port 10/100/1000BaseT 190W DC PS EX4200-24T-DC
EX4200-24T-DC​​ switch Juniper EX4200 24-port 1000BaseT 190W DC PS  thiết bị mạng juniper EX4200-24T-DC​  thiết bị chuyển mạch juniper EX4200-24T-DC​ giá tốt nhất thị trường.

Chi tiết

Switch Juniper 24-port 10/100/1000BaseT PoE-plus 930W EX4200-24PX
Switch Juniper 24-port 10/100/1000BaseT PoE-plus 930W EX4200-24PX
Thiết bị chuyển mạch Juniper EX4200-24PX​ được sử dụng cho việc cung cấp kết nối mạng LAN đến các máy tính làm việc và các thiết bị cần kết nối mạng như bộ phát không dây wifi, máy in, máy chủ, IP camera … Dòng Switch EX4200-24PX​​ tiết kiệm chi phí và rất hiệu quả cho việc cung cấp kết nối mạng, với mức tiêu thụ nguồn điện thấp.

Chi tiết

Switch Juniper 24-port 1000BaseX SFP + 190W DC EX4200-24F-DC
Switch Juniper 24-port 1000BaseX SFP + 190W DC EX4200-24F-DC
EX4200-24F-DC​ switch Juniper EX4200 24-port 1000BaseX SFP + 320W DC PS includes 50cm VC cable  thiết bị mạng juniper thiết bị chuyển mạch juniper giá tốt nhất thị trường

Chi tiết

Switch Juniper 24-port 1000BaseX SFP + 320W AC EX4200-24F
Switch Juniper 24-port 1000BaseX SFP + 320W AC EX4200-24F
Thiết bị chuyển mạch Juniper EX4200-24F​​​ được sử dụng cho việc cung cấp kết nối mạng LAN đến các máy tính làm việc và các thiết bị cần kết nối mạng như bộ phát không dây wifi, máy in, máy chủ, IP camera … Dòng Switch EX4200-24F tiết kiệm chi phí và rất hiệu quả cho việc cung cấp kết nối mạng, với mức tiêu thụ nguồn điện thấp.

Chi tiết

Switch Juniper 24-port (8-ports PoE) 320W EX4200-24T
Switch Juniper 24-port (8-ports PoE) 320W EX4200-24T
Thiết mạng Juniper switch EX4200-24T​ được thiết kế để phù hợp với lớp Accees (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp  trong dòng Switch 4200 Series. Thiết bị chuyển mạch Juniper EX4200-24T​cung cấp 24-port 10/100/1000BASE-T (8-ports PoE) để kết nối đường quang Multimode hoặc Single Mode. Switch EX4200-24T​ ​sử dụng điện AC 320W.

Chi tiết