'webmaster_tracker' => '', )?>
  • EX4200-48T-DC

  • Mã sản phẩm : MS 1190
    Giá : Liên hệ
    Nhóm sản phẩm : Juniper Networks EX4200 Ethernet Switches
    Lượt xem : 172 lượt

Giới thiệu sản phẩm

Mô hình động cơ chuyển đổi

Lưu trữ và chuyển tiếp
DRAM 1 GB với ECC
Flash 1 GB
CPU 1 GHz PowerPC CPU
Tốc độ dữ liệu 136 Gbps
Mật độ cổng GbE trên mỗi hệ thống 52 (48 cổng chính + 4 cổng GbE uplink module)
Mật độ cổng 10 GbE trên mỗi hệ thống 2 (uplink module)
Khả năng chuyển mạch gói 136 Gbps
Tổng công suất chuyển mạch tổng hợp 264 Gbps
Lưu lượng 2 lớp/ 3 tầng (Mpps) 101 Mpps (tốc độ dây)
Khả năng phục hồi

Nguồn điện dự phòng, nguồn điện dự phòng nóng, khay quạt thay đổi trường với 3 quạt,

chuyển đổi công cụ lộ trình nhanh chóng (GRES) trong cấu hình Chassic ảo

Hệ điều hành JUNOS
QoS Queues / Port 8
Địa chỉ MAC 24,000
Các khung Jumbo 9216 Bytes
Các tuyến IPv4 Unicast / Multicast 12,000 / 2,000
Số VLANs 4,096
Mục ARP 16,000


'webmaster_tracker' => '', )?>