'webmaster_tracker' => '', )?>
  • EX3200-24T-DC

  • Mã sản phẩm : MS 1181
    Giá : Liên hệ
    Nhóm sản phẩm : Juniper Networks EX3200 Ethernet Switches
    Lượt xem : 136 lượt

Giới thiệu sản phẩm

Mô hình động cơ chuyển đổi: Lưu trữ và chuyển tiếp

DRAM: 512 MB
Flash: 1 GB
CPU: 600 MHz PowerPC CPU
Mật độ cổng GbE trên mỗi hệ thống: 24 (24 cổng chính hoặc 20 cổng chính + 4 cổng GbE uplink module)
Mật độ cổng 10 GbE trên mỗi hệ thống: 2 (XFP or SFP+ uplink module)
Khả năng chuyển mạch gói: 88 Gbps
Lưu lượng: 65 Mpps (tốc độ dây)
Mật độ cổng 10/100/1000BASE-T: 24 per platform
Mật độ cổng 100BASE-FX / 1000BASE-X (SFP): 4 per switch (thông qua 4 cổng tùy chọn GbE uplink module)
Mật độ cổng 10GBASE-X: 2 per switch (thông qua 2 cổng tùy chọn 10GbE uplink module)
Khả năng phục hồi: Nguồn điện ngoài dự phòng, nguồn cung cấp năng lượng nội bộ thay thế, quạt trường
Hệ điều hành: JUNOS
QoS Queues / Port : 8
Địa chỉ MAC : 24,000
Các khung Jumbo: 9216 Bytes
Các tuyến IPv4 Unicast / Multicast: 12,000 / 2,000
SốVLANs: 4,096
Mục ARP : 16,000


Các sản phẩm khác

'webmaster_tracker' => '', )?>