'webmaster_tracker' => '', )?>
  • EX2200-C-12T-2G

  • Mã sản phẩm : MS 1178
    Giá : Liên hệ
    Nhóm sản phẩm : Juniper Networks EX2200 Ethernet Switches
    Lượt xem : 73 lượt

Giới thiệu sản phẩm

Switching Engine Model 
Store and forward
DRAM
512 MB
Flash 
1 GB
CPU 
800 MHz ARM CPU
GbE port density per system
14 (12 access ports + 2 uplink ports)
Packet Switching Capacities
28 Gbps
Packet Switching Capacities
21 Mpps (wire speed)


'webmaster_tracker' => '', )?>