'webmaster_tracker' => '', )?>
  • EX2200-48T-4G

  • Mã sản phẩm : MS 1173
    Giá : Liên hệ
    Nhóm sản phẩm : Juniper Networks EX2200 Ethernet Switches
    Lượt xem : 148 lượt

Giới thiệu sản phẩm

Mô hình động cơ chuyển đổi: Lưu trữ và chuyển tiếp
DRAM :512 MB
Flash: 1 GB
CPU; 800 MHz ARM CPU
Mật độ cổng GbE trên mỗi hệ thống: 52 (48 cổng chính + 4 cổng GbE uplinks)
Khả năng chuyển mạch gói: 104 Gbps
Tốc độ truyền qua 2 lớp (Mpps) 77.4 Mpps (tốc độ dây)


'webmaster_tracker' => '', )?>