ABnet
Thiết bị chuyển mạch HPE JG539A OfficeConnect 1910 24 PoE+ Switch
Thiết bị chuyển mạch HPE JG539A OfficeConnect 1910 24 PoE+ Switch
Thiết bị chuyển mạch HPE JG539A được thiết kế để hoạt động phù hợp với lớp Accees (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp trong dòng HPE OfficeConnect 1910 Switch Series.

Chi tiết

Thiết bị chuyển mạch Switch Aruba Network J9774A 2530 8 port 1G PoE+
Thiết bị chuyển mạch Switch Aruba Network J9774A 2530 8 port 1G PoE+
Thiết bị chuyển mạch HPE JG922A được thiết kế để hoạt động phù hợp với lớp Accees (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp trong dòng HPE OfficeConnect 1920 Switch Series.

Chi tiết

Thiết bị chuyển mạch HPE JG922A OfficeConnect 1920 8G PoE+ (180W) Switch
Thiết bị chuyển mạch HPE JG922A OfficeConnect 1920 8G PoE+ (180W) Switch
Thiết bị chuyển mạch HPE JG922A được thiết kế để hoạt động phù hợp với lớp Accees (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp trong dòng HPE OfficeConnect 1920 Switch Series.

Chi tiết

JH330A Switch HPE OfficeConnect 1420 8 Port 1G PoE+ (64W)
JH330A Switch HPE OfficeConnect 1420 8 Port 1G PoE+ (64W)
Thiết bị chuyển mạch HPE JH330A  được thiết kế để hoạt động phù hợp với lớp Accees (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp trong dòng Switch HPE OfficeConnect 1420 Switch Series.

Chi tiết

Thiết bị chuyển mạch Switch Aruba network J9772A 2530 48G PoE+ Switch
Thiết bị chuyển mạch Switch Aruba network J9772A 2530 48G PoE+ Switch
Thiết bị chuyển mạch Aruba J9772A cung cấp 48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+); Media Type: Auto-MDIX; Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only, 4 fixed Gigabit Ethernet SFP ports.

Chi tiết

Thiết bị chuyển mạch Switch Aruba Network J9778A 2530 48 ports 1G PoE+
Thiết bị chuyển mạch Switch Aruba Network J9778A 2530 48 ports 1G PoE+
Thiết bị chuyển mạch Aruba J9778A cung cấp 48 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3at PoE+) Media Type: Auto-MDIX Duplex: half or full, 2 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T) Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only, 2 fixed Gigabit Ethernet SFP ports

Chi tiết

Switch HPE OfficeConnect 1920S 48 Port 1G 4SFP PPoE+ 370W JL386A
Switch HPE OfficeConnect 1920S 48 Port 1G 4SFP PPoE+ 370W JL386A
Thiết bị chuyển mạch HPE JL386A được thiết kế để hoạt động phù hợp với lớp Accees (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp trong dòng HPE OfficeConnect 1920S Switch Series.

Chi tiết

Thiết bị chuyển mạch Switch Aruba Network J9773A 2530 24 port 1G PoE+
Thiết bị chuyển mạch Switch Aruba Network J9773A 2530 24 port 1G PoE+
Thiết bị chuyển mạch Aruba J9773A cung cấp 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+); Media Type: Auto-MDIX; Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only, 4 fixed Gigabit Ethernet SFP ports để kết nối, sử dụng trong các mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chi tiết

Switch HPE OfficeConnect 1920S 24 Port 1G 2SFP PoE+ 370W JL385A
Switch HPE OfficeConnect 1920S 24 Port 1G 2SFP PoE+ 370W JL385A
Thiết bị chuyển mạch HPE  JL385A  được thiết kế để hoạt động phù hợp với lớp Accees (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp trong dòng HPE OfficeConnect 1920S Switch Series.

Chi tiết

JL384A Switch HPE OfficeConnect 1920S 24 Port 1G 2SFP PPoE+ 185W
JL384A Switch HPE OfficeConnect 1920S 24 Port 1G 2SFP PPoE+ 185W
Thiết bị chuyển mạch HPE JL384A được thiết kế để hoạt động phù hợp với lớp Accees (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp trong dòng HPE OfficeConnect 1920S Switch Series.

Chi tiết

Thiết bị chuyển mạch HPE J9983A OfficeConnect 1820 24G PoE+ (185W) Switch
Thiết bị chuyển mạch HPE J9983A OfficeConnect 1820 24G PoE+ (185W) Switch
Thiết bị chuyển mạch HPE J9983A được thiết kế để hoạt động phù hợp với lớp Accees (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp trong dòng HPE OfficeConnect 1820 Switch Series.

Chi tiết

Thiết bị chuyển mạch Switch Aruba Network J9779A 2530 24 port PoE+
Thiết bị chuyển mạch Switch Aruba Network J9779A 2530 24 port PoE+
Thiết bị chuyển mạch Aruba J9779A cung cấp 24 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3at PoE+); Media Type: Auto-MDIX; Duplex: half or full, 2 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only, 2 fixed Gigabit Ethernet SFP ports.

Chi tiết