ABnet
AMP MPO Cassette, OM1 62.5/125 μm, 12xLC Duplex 1568665-5
AMP MPO Cassette, OM1 62.5/125 μm, 12xLC Duplex 1568665-5
MPO Cassette dùng để chuyển đổi giữa MPO và các giao diện như LC, SC.
Chuyển đổi giữa giao diện MPO và các giao diện tiêu chuẩn thường sử dụng như LC, SC
Mỗi Cassette được thiết kế nhỏ gọn và có thể gắn trên patch panel và những Enclosure có sẵn.

Chi tiết

AMP MPO Cassette, OM1 62.5/125 μm, 6xLC Duplex 1568664-5
AMP MPO Cassette, OM1 62.5/125 μm, 6xLC Duplex 1568664-5
MPO Cassette dùng để chuyển đổi giữa MPO và các giao diện như LC, SC.
Chuyển đổi giữa giao diện MPO và các giao diện tiêu chuẩn thường sử dụng như LC, SC
Mỗi Cassette được thiết kế nhỏ gọn và có thể gắn trên patch panel và những Enclosure có sẵn.

Chi tiết

AMP MPO Cassette, OM1 62.5/125 μm, 6xSC Duplex 1568666-5
AMP MPO Cassette, OM1 62.5/125 μm, 6xSC Duplex 1568666-5
MPO Cassette dùng để chuyển đổi giữa MPO và các giao diện như LC, SC.
Chuyển đổi giữa giao diện MPO và các giao diện tiêu chuẩn thường sử dụng như LC, SC
Mỗi Cassette được thiết kế nhỏ gọn và có thể gắn trên patch panel và những Enclosure có sẵn.

Chi tiết

AMP MPO Cassette, OM3 50/125 μm XG, 12xLC Duplex 1568665-8
AMP MPO Cassette, OM3 50/125 μm XG, 12xLC Duplex 1568665-8
MPO Cassette dùng để chuyển đổi giữa MPO và các giao diện như LC, SC.
Chuyển đổi giữa giao diện MPO và các giao diện tiêu chuẩn thường sử dụng như LC, SC
Mỗi Cassette được thiết kế nhỏ gọn và có thể gắn trên patch panel và những Enclosure có sẵn.

Chi tiết

AMP MPO Cassette, OM3 50/125 μm XG, 6xLC Duplex 1568664-8
AMP MPO Cassette, OM3 50/125 μm XG, 6xLC Duplex 1568664-8
MPO Cassette dùng để chuyển đổi giữa MPO và các giao diện như LC, SC.
Chuyển đổi giữa giao diện MPO và các giao diện tiêu chuẩn thường sử dụng như LC, SC
Mỗi Cassette được thiết kế nhỏ gọn và có thể gắn trên patch panel và những Enclosure có sẵn.

Chi tiết

AMP MPO Cassette, OM3 50/125 μm XG, 6xSC Duplex 1568666-8
AMP MPO Cassette, OM3 50/125 μm XG, 6xSC Duplex 1568666-8
MPO Cassette dùng để chuyển đổi giữa MPO và các giao diện như LC, SC.
Chuyển đổi giữa giao diện MPO và các giao diện tiêu chuẩn thường sử dụng như LC, SC
Mỗi Cassette được thiết kế nhỏ gọn và có thể gắn trên patch panel và những Enclosure có sẵn.

Chi tiết

AMP MPO Cassette, OS1 9/125 μm, 12xLC Duplex 1568665-4
AMP MPO Cassette, OS1 9/125 μm, 12xLC Duplex 1568665-4
MPO Cassette dùng để chuyển đổi giữa MPO và các giao diện như LC, SC.
Chuyển đổi giữa giao diện MPO và các giao diện tiêu chuẩn thường sử dụng như LC, SC
Mỗi Cassette được thiết kế nhỏ gọn và có thể gắn trên patch panel và những Enclosure có sẵn.

Chi tiết

AMP MPO Cassette, OS1 9/125 μm, 6xLC Duplex 1568664-4
AMP MPO Cassette, OS1 9/125 μm, 6xLC Duplex 1568664-4
MPO Cassette dùng để chuyển đổi giữa MPO và các giao diện như LC, SC.
Chuyển đổi giữa giao diện MPO và các giao diện tiêu chuẩn thường sử dụng như LC, SC
Mỗi Cassette được thiết kế nhỏ gọn và có thể gắn trên patch panel và những Enclosure có sẵn.

Chi tiết

AMP MPO Cassette, OS1 9/125 μm, 6xSC Duplex 1568666-4
AMP MPO Cassette, OS1 9/125 μm, 6xSC Duplex 1568666-4
MPO Cassette dùng để chuyển đổi giữa MPO và các giao diện như LC, SC.
Chuyển đổi giữa giao diện MPO và các giao diện tiêu chuẩn thường sử dụng như LC, SC
Mỗi Cassette được thiết kế nhỏ gọn và có thể gắn trên patch panel và những Enclosure có sẵn.

Chi tiết

AMP MPO Fiber Optic Cable Assembly, MPO Trunk Cable, P/Flipped, OM1 62.5/125 μm, Orange X-1966416-X
AMP MPO Fiber Optic Cable Assembly, MPO Trunk Cable, P/Flipped, OM1 62.5/125 μm, Orange X-1966416-X
MPO Fiber Optic Cable Assembly là giải pháp cáp quang dùng trong trung tâm dữ liệu, gồm nhiều sợi quang trong cùng một sợi cáp, tiết kiệm không gian, thời gian thi công.

Chi tiết

AMP MPO Fiber Optic Cable Assembly, MPO Trunk Cable, P/Flipped, OM3 50/125 μm XG, Aqua X-1568751-X
AMP MPO Fiber Optic Cable Assembly, MPO Trunk Cable, P/Flipped, OM3 50/125 μm XG, Aqua X-1568751-X
MPO Fiber Optic Cable Assembly là giải pháp cáp quang dùng trong trung tâm dữ liệu, gồm nhiều sợi quang trong cùng một sợi cáp, tiết kiệm không gian, thời gian thi công.

Chi tiết

AMP MPO Fiber Optic Cable Assembly, MPO Trunk Cable, P/Flipped, OS1 9/125 μm, Yellow X-1966417-X
AMP MPO Fiber Optic Cable Assembly, MPO Trunk Cable, P/Flipped, OS1 9/125 μm, Yellow X-1966417-X
MPO Fiber Optic Cable Assembly là giải pháp cáp quang dùng trong trung tâm dữ liệu, gồm nhiều sợi quang trong cùng một sợi cáp, tiết kiệm không gian, thời gian thi công.

Chi tiết

AMP MPO Fiber Optic Cable Assembly, Fan-Out MPO to 6x LC Duplex, OM1 62.5/125 μm, Orange X-1966425-X
AMP MPO Fiber Optic Cable Assembly, Fan-Out MPO to 6x LC Duplex, OM1 62.5/125 μm, Orange X-1966425-X
Dây Fan-Out 1 đầu MPO và 1 đầu là 6 connector SC/LC Duplex, dùng để đấu nối interconnect từ patch panel vào Switch.

Chi tiết

AMP MPO Fiber Optic Cable Assembly, Fan-Out MPO to 6x LC Duplex, OM3 50/125 μm XG, Aqua X-1966423-X
AMP MPO Fiber Optic Cable Assembly, Fan-Out MPO to 6x LC Duplex, OM3 50/125 μm XG, Aqua X-1966423-X
Dây Fan-Out 1 đầu MPO và 1 đầu là 6 connector SC/LC Duplex, dùng để đấu nối interconnect từ patch panel vào Switch.

Chi tiết

AMP MPO Fiber Optic Cable Assembly, Fan-Out MPO to 6x LC Duplex, OS1 9/125 μm, Yellow X-1966424-X
AMP MPO Fiber Optic Cable Assembly, Fan-Out MPO to 6x LC Duplex, OS1 9/125 μm, Yellow X-1966424-X
Dây Fan-Out 1 đầu MPO và 1 đầu là 6 connector SC/LC Duplex, dùng để đấu nối interconnect từ patch panel vào Switch.

Chi tiết

AMP MPO Fiber Optic Cable Assembly, Fan-Out MPO to 6x SC Duplex, OM1 62.5/125 μm, Orange X-1966422-X
AMP MPO Fiber Optic Cable Assembly, Fan-Out MPO to 6x SC Duplex, OM1 62.5/125 μm, Orange X-1966422-X
Dây Fan-Out 1 đầu MPO và 1 đầu là 6 connector SC/LC Duplex, dùng để đấu nối interconnect từ patch panel vào Switch.

Chi tiết

AMP MPO Fiber Optic Cable Assembly, Fan-Out MPO to 6x SC Duplex, OM3 50/125 μm XG, Aqua X-1966420-X
AMP MPO Fiber Optic Cable Assembly, Fan-Out MPO to 6x SC Duplex, OM3 50/125 μm XG, Aqua X-1966420-X
Dây Fan-Out 1 đầu MPO và 1 đầu là 6 connector SC/LC Duplex, dùng để đấu nối interconnect từ patch panel vào Switch.

Chi tiết

AMP MPO Fiber Optic Cable Assembly, Fan-Out MPO to 6x SC Duplex, OS1 9/125 μm, Yellow X-1966421-X
AMP MPO Fiber Optic Cable Assembly, Fan-Out MPO to 6x SC Duplex, OS1 9/125 μm, Yellow X-1966421-X
Dây Fan-Out 1 đầu MPO và 1 đầu là 6 connector SC/LC Duplex, dùng để đấu nối interconnect từ patch panel vào Switch.

Chi tiết

MPOptimate female - MPOptimate female Patch Cord, OM3 XG 10 Gbps, Flipped Y-2160193-X
MPOptimate female - MPOptimate female Patch Cord, OM3 XG 10 Gbps, Flipped Y-2160193-X
Cáp đấu nối quang mật độ cao, hỗ trợ ứng dụng 10 Gbps trong hệ thống cáp trung tâm dữ liệu, đáp ứng các tiêu chuẩn ISO/IEC 24764, EN 50173-5 and TIA/EIA 942A. Cáp đấu nối thực hiện kết nối giữa các MPOptimate Cassette với nhau và có thể sử dụng cho ứng dụng 40, 100 Gbps trong tương lai..

Chi tiết

MPOptimate female - MPOptimate female Patch Cord, OM3 XG 10 Gbps, Straight Y-2160135-X
MPOptimate female - MPOptimate female Patch Cord, OM3 XG 10 Gbps, Straight Y-2160135-X
Cáp đấu nối quang mật độ cao, hỗ trợ ứng dụng 10 Gbps trong hệ thống cáp trung tâm dữ liệu, đáp ứng các tiêu chuẩn ISO/IEC 24764, EN 50173-5 and TIA/EIA 942A. Cáp đấu nối thực hiện kết nối giữa các MPOptimate Cassette với nhau và có thể sử dụng cho ứng dụng 40, 100 Gbps trong tương lai..

Chi tiết

Trang: [1] 2 3 4 5