ABnet
Switch HPE OfficeConnect 1420 24 Port 1G 2 SFP Uplink JH017A
Switch HPE OfficeConnect 1420 24 Port 1G 2 SFP Uplink JH017A
Thiết bị chuyển mạch HPE JH017A  được thiết kế để hoạt động phù hợp với lớp Accees (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp trong dòng Switch HPE OfficeConnect 1420 Switch Series.

Chi tiết

Switch HPE OfficeConnect 1420 24 Port 1G JG708B
Switch HPE OfficeConnect 1420 24 Port 1G JG708B
Thiết bị chuyển mạch HPE JG708B  được thiết kế để hoạt động phù hợp với lớp Accees (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp trong dòng Switch HPE OfficeConnect 1420 Switch Series.

Chi tiết

Switch HPE OfficeConnect 1420 16 Port 1G JH016A
Switch HPE OfficeConnect 1420 16 Port 1G JH016A
Thiết bị chuyển mạch HPE JH016A  được thiết kế để hoạt động phù hợp với lớp Accees (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp trong dòng Switch HPE OfficeConnect 1410 Switch Series.

Chi tiết

Switch HPE OfficeConnect 1420 8 Port 1G JH329A
Switch HPE OfficeConnect 1420 8 Port 1G JH329A
Thiết bị chuyển mạch HPE JH329A  được thiết kế để hoạt động phù hợp với lớp Accees (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp trong dòng Switch HPE OfficeConnect 1420 Switch Series.

Chi tiết