ABnet
Thiết bị chuyển mạch Switch Aruba Network J9775A 2530 48 port 1G
Thiết bị chuyển mạch Switch Aruba Network J9775A 2530 48 port 1G
Thiết bị chuyển mạch Aruba J9775A cung cấp 48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only, 4 fixed Gigabit Ethernet SFP ports

Chi tiết

Thiết bị chuyển mạch HPE JL382A OfficeConnect 1920S 48 Port 1G 4SFP Uplink
Thiết bị chuyển mạch HPE JL382A OfficeConnect 1920S 48 Port 1G 4SFP Uplink
Thiết bị chuyển mạch HPE JL382A được thiết kế để hoạt động phù hợp với lớp Accees (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp trong dòng HPE OfficeConnect 1920S Switch Series.

Chi tiết

Thiết bị chuyển mạch HPE J9981A OfficeConnect 1820 48G Switch
Thiết bị chuyển mạch HPE J9981A OfficeConnect 1820 48G Switch
Thiết bị chuyển mạch HPE J9981A được thiết kế để hoạt động phù hợp với lớp Accees (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp trong dòng HPE OfficeConnect 1820 Switch Series.

Chi tiết

Thiết bị chuyển mạch HPE JG914A OfficeConnect 1620 48G Switch
Thiết bị chuyển mạch HPE JG914A OfficeConnect 1620 48G Switch
Thiết bị chuyển mạch HPE JG914A được thiết kế để hoạt động phù hợp với lớp Accees (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp trong dòng Switch HPE OfficeConnect 1620 Switch Series.

Chi tiết

Thiết bị chuyển mạch Switch Aruba Network J9776A 2530 24 port 1G Switch
Thiết bị chuyển mạch Switch Aruba Network J9776A 2530 24 port 1G Switch
Thiết bị chuyển mạch Aruba J9776A cung cấp 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T) Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only, 4 fixed Gigabit Ethernet SFP ports

Chi tiết

JL381A Switch HPE OfficeConnect 1920S 24 Port 1G 2SFP Uplink
JL381A Switch HPE OfficeConnect 1920S 24 Port 1G 2SFP Uplink
Thiết bị chuyển mạch HPE  JL381A  được thiết kế để hoạt động phù hợp với lớp Accees (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp trong dòng HPE OfficeConnect 1920S Switch Series.

Chi tiết

Thiết bị chuyển mạch HPE J9980A OfficeConnect 1820 24G Switch
Thiết bị chuyển mạch HPE J9980A OfficeConnect 1820 24G Switch
Thiết bị chuyển mạch HPE J9980A được thiết kế để hoạt động phù hợp với lớp Accees (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp trong dòng HPE OfficeConnect 1820 Switch Series.

Chi tiết

Thiết bị chuyển mạch HPE JG913A OfficeConnect 1620 24G Switch
Thiết bị chuyển mạch HPE JG913A OfficeConnect 1620 24G Switch
Thiết bị chuyển mạch HPE JG913A được thiết kế để hoạt động phù hợp với lớp Accees (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp trong dòng Switch HPE OfficeConnect 1620 Switch Series.

Chi tiết

Thiết bị chuyển mạch Switch Aruba Network J9777A 2530 8 port 1G Switch
Thiết bị chuyển mạch Switch Aruba Network J9777A 2530 8 port 1G Switch
Thiết bị mạng  Aruba J9777A dụng cho việc cung cấp kết nối mạng LAN đến các máy tính làm việc và các thiết bị cần kết nối mạng như bộ phát không dây wifi, máy in, máy chủ, IP camera 
Thiết bị chuyển mạch Aruba J9777A cung cấp 8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T)

Chi tiết

Switch HPE JL380A OfficeConnect 1920SS 8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
Switch HPE JL380A OfficeConnect 1920SS 8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
Thiết bị chuyển mạch HPE JL380A được thiết kế để hoạt động phù hợp với lớp Accees (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp trong dòng HPE OfficeConnect 1920S Switch Series.

Chi tiết

HPE JG920A OfficeConnect 1920 8G Switch
HPE JG920A OfficeConnect 1920 8G Switch
Thiết bị chuyển mạch HPE JG920A được thiết kế để hoạt động phù hợp với lớp Accees (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp trong dòng HPE OfficeConnect 1920 Switch Series.
HPE JG920A: 8 × 10/100/1000BASE-T copper ports & 2 × 100/1000BASE-X SFP fiber ports

Chi tiết

HPE J9979A OfficeConnect 1820 8G Switch
HPE J9979A OfficeConnect 1820 8G Switch
Thiết bị chuyển mạch HPE J9979A được thiết kế để hoạt động phù hợp với lớp Accees (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp trong dòng HPE OfficeConnect 1820 Switch Series.

Chi tiết