'webmaster_tracker' => '', )?>
  • Firewall Juniper SSG-520M-SH

  • Mã sản phẩm : MS 1222
    Giá : Liên hệ
    Nhóm sản phẩm : Firewall Juniper SSG
    Lượt xem : 227 lượt

Giới thiệu sản phẩm

Firewall Juniper mã SSG-520M-SH thông số kĩ thuật chi tiết là:

4 10/100/1000 and 6 I/O Nguồn mạng cố định
Hỗ trợ SFP, FE, Serial, T1, E1, DS3, E3, ADSL2+, G.SHDSL, 10/100/1000
Không giới hạn người dùng
650+ Mb tường lửa 300 Mb 3DES VPN 300,000 gói tin/giây
128,000 Phiên tối đa
500 Đường VPN tối đa
125 Mạng LAN ảo
60 Khu an ninh
11 Bộ định tuyến ảo


'webmaster_tracker' => '', )?>