'webmaster_tracker' => '', )?>
  • Firewall Juniper SSG-350M-SH

  • Mã sản phẩm : MS 1223
    Giá : Liên hệ
    Nhóm sản phẩm : Firewall Juniper SSG
    Lượt xem : 85 lượt

Giới thiệu sản phẩm

Firewall Juniper mã SSG-350M-SH có thông số kĩ thuật chi tiết là:

4 10/100/1000 and 5 I/O Fixed Ethernet
Supporting Serial, T1, E1, ADSL, ADSL2, ADSL2+, G.SHDSL
Unrestricted users
550+ Mb firewall 225 Mb 3DES VPN 225,000 packets per second
128,000 Max Sessions
500 Max VPN Tunnels
125 Virtual LANs
40 Security Zones
8 Virtual Routers


'webmaster_tracker' => '', )?>