'webmaster_tracker' => '', )?>
  • Firewall Juniper SSG-350M-SH

  • Mã sản phẩm : MS 1223
    Giá : Liên hệ
    Nhóm sản phẩm : Firewall Juniper SSG
    Lượt xem : 264 lượt

Giới thiệu sản phẩm

Firewall Juniper mã SSG-350M-SH có thông số kĩ thuật chi tiết là:

4 10/100/1000 and 5 I/O Nguồn mạng cố định
Hỗ trợ, T1, E1, ADSL, ADSL2, ADSL2+, G.SHDSL
Không giới hạn người dùng
550+ Mb tường lửa 225 Mb 3DES VPN 225,000 gói tin/giây
128,000 Phiên tối đa
500 Đường VPN tối đa
125 Mạng LAN ảo
40 Khu an ninh
8 Bộ định tuyến ảo


'webmaster_tracker' => '', )?>