'webmaster_tracker' => '', )?>
  • Firewall Juniper SSG-320M-SH

  • Mã sản phẩm : MS 1224
    Giá : Liên hệ
    Nhóm sản phẩm : Firewall Juniper SSG
    Lượt xem : 117 lượt

Giới thiệu sản phẩm

Firewall Juniper mã SSG-320M-SH có thông số kĩ thuật chi tiết là:

4 10/100/1000 and 3 I/O Fixed Ethernet
Supporting Serial, T1, E1, ADSL, ADSL2, ADSL2+, G.SHDSL
Unrestricted users
450+ Mb firewall 175 Mb 3DES VPN 175,000 packets per second
64,000 Max Sessions
500 Max VPN Tunnels
125 Virtual LANs
40 Security Zones
5 Virtual Routers


'webmaster_tracker' => '', )?>