'webmaster_tracker' => '', )?>
  • SRX650-BASE-SRE6-645AP

  • Mã sản phẩm : MS 1205
    Giá : Liên hệ
    Nhóm sản phẩm : Firewall Juniper SRX
    Lượt xem : 174 lượt

Giới thiệu sản phẩm

Tường lửa hiệu suất 7 Gbps
Tường lửa + định tuyến PPS (64 Byte) 850 Kpps
Tối đa phiên đồng thời 512 000
Kết nối mỗi giây 35 000
Chính sách bảo mật tối đa 8192
Các đường
VPN IPsec 3000
Lưu lượng IPsec VPN (lcác gói tin lớn) 1.5 Gbps
Hệ thống IPS (hệ thống phòng chống sự xâm nhập) 1000 Mbps
Khả năng chống Virus 350 Mbps
Tường lửa hiệu suất HTTP 2 Gbps
Số lượng bộ định tuyến ảo tối đa 128
Số khu an ninh tối đa 128


'webmaster_tracker' => '', )?>