'webmaster_tracker' => '', )?>
  • SRX550-645AP

  • Mã sản phẩm : MS 1206
    Giá : Liên hệ
    Nhóm sản phẩm : Firewall Juniper SRX
    Lượt xem : 94 lượt

Giới thiệu sản phẩm

6 x Service Cards (GPIM) slots;
2 x Mini-PIM card expansion slots;
6 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) ports;
4 x 1000BASE-X (SFP) ports;
2 x USB ports;
1 Console (RJ-45) port


'webmaster_tracker' => '', )?>