'webmaster_tracker' => '', )?>
  • SRX340

  • Mã sản phẩm : MS 1209
    Giá : Liên hệ
    Nhóm sản phẩm : Firewall Juniper SRX
    Lượt xem : 71 lượt

Giới thiệu sản phẩm

8 x 10/100/1000BASE-T ports (RJ-45);
8 x 1000BASE-X ports (SFP);
1 x USB port;
4 x mini PIM slots;
1 x SSD slot;
1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port (RJ-45);
1 management console port (RJ-45/miniUSB)


'webmaster_tracker' => '', )?>