'webmaster_tracker' => '', )?>
  • Juniper SRX240

  • Mã sản phẩm : MS 1215
    Giá : Liên hệ
    Nhóm sản phẩm : Firewall Juniper SRX
    Lượt xem : 189 lượt

Giới thiệu sản phẩm

16 cổng Ethernet 10/100/1000 LAN, 4 khe Mini-PIM
Hỗ trợ T1/E1, serial, ADSL2/2+, VDSL, G.SHDSL, DOCSIS3, và Ethernet SFP
Phần cứng tăng tốc bảo mật nội dung để thực hiện nhanh hơn với IPS và ExpressAV
Toàn bộ UTM1; antivirus1, antispam1, lọc Web 1, hệ thống phòng chống xâm nhập1 (với phiên bản bộ nhớ cao)
Điều khiển truy cập thống nhất (UAC) và lọc nội dung

512 MB RAM mặc định,máy tùy chọn 1 GB DRAM, 1 GB flash mặc định


'webmaster_tracker' => '', )?>