'webmaster_tracker' => '', )?>
  • Juniper SRX210

  • Mã sản phẩm : MS 1219
    Giá : Liên hệ
    Nhóm sản phẩm : Firewall Juniper SRX
    Lượt xem : 173 lượt

Giới thiệu sản phẩm

2 cổng Ethernet 10/100/1000 và 6 cổng Ethernet LAN 10/100 , 1 khe Mini-PIM, 1 khe cắm ExpressCard, và 2  cổng USB
Tùy chọn máy của 4 Cổng năng động qua Ethernet (PoE) 802.3af
Hỗ trợ chuẩn kết nối T1/E1, serial, ADSL/2/2+, VDSL, G.SHDSL, DOCSIS3, và bộ thu phát có thể cắm vào bộ chuyển đổi nhỏ Ethernet (SFP)
Phần cứng tăng tốc bảo mật nổi dung để thực hiện nhanh hơn IPS và ExpressAV
Toàn bộ UTM1; antivirus1, antispam1, lọc Web 1, hệ thống phòng chống xâm nhập 1(với phiên bản bộ nhớ cao)
Điều khiển truy cập thống nhất (UAC) và lọc nội dung
1 GB2DRAM, 1 GB flash mặc định (512 MB DRAM có thể truy cập trong phiên bản bộ nhớ thấp)


'webmaster_tracker' => '', )?>