'webmaster_tracker' => '', )?>
  • Juniper SRX110

  • Mã sản phẩm : MS 1220
    Giá : Liên hệ
    Nhóm sản phẩm : Firewall Juniper SRX
    Lượt xem : 188 lượt

Giới thiệu sản phẩm

Giao diện VDSL/ADSL2+ và Ethernet WAN

Tám cổng 10/100 Ethernet LAN và 2 cổng USB (hỗ trợ cho USB 3G)

Toàn bộ UTM1; antivirus1, antispam1, lọc Web nâng cao 1, hệ thống phòng chống xâm nhập 1, AppSecure1

Điều khiển truy cập thống nhất (UAC) và lọc nội dung

Unified Access Control (UAC) and content filtering


'webmaster_tracker' => '', )?>