'webmaster_tracker' => '', )?>
  • Juniper SRX100H

  • Mã sản phẩm : MS 1221
    Giá : Liên hệ
    Nhóm sản phẩm : Firewall Juniper SRX
    Lượt xem : 187 lượt

Giới thiệu sản phẩm

Tường lửa (các gói tin lớn) : 700 Mbps
Tường lửa (IMIX) : 200 Mbps
Tường lửa (kích thước gói 64-byte) : 70 Kpps
Tường lửa (HTTP) : 100 Mbps
Lưu lượng VPN (IPSec) : 65 Mbps
Tường lửa : 90 Mbps
Tường lửa IPS : 75 Mbps
Khả năng chống virus: 25 Mbps
Tốc độ kết nối : 1800 kết nối / giây
Tuyến định tuyến : 100 Kpps

Đường IPSec VPN : 128
Các phiên đồng thời : 32000
Chính sách bảo mật: 384
Số lượng người dùng tối đa: không giới hạn
Trường hợp BGP : 5
Các máy ngang hàng BGP: 8
Các tuyến đường BGP: 8000
Các tuyến OSPF : 4
Các trường hợp OSPF : 8000
Các trường hợp RIP : 4
Các tuyến RIP : 8000
Các tuyến tĩnh : 8000
Đường VPN đồng thời: 128
Giao diện đường VPN : 10
Số người dùng từ xa tối đa : 25
Khu vực an ninh : 10
Bộ định tuyến ảo : 3
Giao diện ảo (VLANs) : 16
Số điểm truy cập tối đa : 4


'webmaster_tracker' => '', )?>