'webmaster_tracker' => '', )?>
  • fire wall Juniper SRX650-BASE-SRE6-645DP

  • Mã sản phẩm : MS 1204
    Giá : Liên hệ
    Nhóm sản phẩm : Firewall Juniper SRX
    Lượt xem : 222 lượt

Giới thiệu sản phẩm

Thông số kĩ thuật của Firewall Juniper mã SRX650-BASE-SRE6-645DP

Tường lửa hiệu suất 7 Gbps
Tường lửa + định tuyến PPS (64 Byte) 850 Kpps
Phiên đồng thời tối đa 512 000
Kết nối mỗi giây 35 000
Chính sách bảo mật tối đa 8192
Lưu lượng IPsec VPN (lcác gói tin lớn) 1.5 Gbps
Các đường IPsec VPN 3000
Hệ thống IPS (phòng chống sự xâm nhập) 1000 Mbps
Khả năng chống Virus  350 Mbps
Tường lửa hiệu suất HTTP 2 Gbps
Số lượng bộ định tuyến ảo tối đa 128
Khu an ninh tối đa 128


'webmaster_tracker' => '', )?>