ABnet
AMP Hand Polishing Film, 0.3µm Grit Grade 228433-5
AMP Hand Polishing Film, 0.3µm Grit Grade 228433-5
Giấy mài đâu quang của AMP NETCONNECT từ TE Connectivity dùng để mài tất cả các loại đầu quang khi bấm.
Có 2 loại với lớp hạt sạn (Grit Grade) dày 0.3µm và 5.0µm.

Chi tiết

AMP Hand Polishing Film, 5.0µm Grit Grade 228433-8
AMP Hand Polishing Film, 5.0µm Grit Grade 228433-8
Giấy mài đâu quang của AMP NETCONNECT từ TE Connectivity dùng để mài tất cả các loại đầu quang khi bấm.
Có 2 loại với lớp hạt sạn (Grit Grade) dày 0.3µm và 5.0µm.

Chi tiết

AMP LightCrimp Plus Cable Holder, LC 1754138-1
AMP LightCrimp Plus Cable Holder, LC 1754138-1
Bộ dụng cụ bấm đầu sợi quang đa năng.

Chi tiết

AMP LightCrimp Plus Cable Holder, SC 1278023-1
AMP LightCrimp Plus Cable Holder, SC 1278023-1
Bộ dụng cụ bấm đầu sợi quang đa năng.

Chi tiết