ABnet
Dụng cụ thi công chính hãng AMP có giá thành cao nhưng thao tác nhanh gọn, làm việc hiệu quả, đáp ứng các nhu cầu công việc có tiêu chuẩn khắt khe.
AMP Hand Polishing Film, 0.3µm Grit Grade 228433-5
AMP Hand Polishing Film, 0.3µm Grit Grade 228433-5
Giấy mài đâu quang của AMP NETCONNECT từ TE Connectivity dùng để mài tất cả các loại đầu quang khi bấm.
Có 2 loại với lớp hạt sạn (Grit Grade) dày 0.3µm và 5.0µm.

Chi tiết

AMP Hand Polishing Film, 5.0µm Grit Grade 228433-8
AMP Hand Polishing Film, 5.0µm Grit Grade 228433-8
Giấy mài đâu quang của AMP NETCONNECT từ TE Connectivity dùng để mài tất cả các loại đầu quang khi bấm.
Có 2 loại với lớp hạt sạn (Grit Grade) dày 0.3µm và 5.0µm.

Chi tiết

AMP LightCrimp Plus Cable Holder, LC 1754138-1
AMP LightCrimp Plus Cable Holder, LC 1754138-1
Bộ dụng cụ bấm đầu sợi quang đa năng.

Chi tiết

AMP LightCrimp Plus Cable Holder, SC 1278023-1
AMP LightCrimp Plus Cable Holder, SC 1278023-1
Bộ dụng cụ bấm đầu sợi quang đa năng.

Chi tiết