ABnet
COMMSCOPE/AMP 8-Position High Performance Die Set for Pro-Installer Hand Tool 1-853400-0
COMMSCOPE/AMP 8-Position High Performance Die Set for Pro-Installer Hand Tool 1-853400-0
Die Set dành cho việc bấm đầu RJ45 chuẩn Cat 5e, được dùng chung với Pro-Installer Hand Tool.

Chi tiết

COMMSCOPE/AMP Category 6 Modular Plug Hand Tool 790163-5
COMMSCOPE/AMP Category 6 Modular Plug Hand Tool 790163-5
Kềm bấm đầu nối cáp chuẩn Cat 6 của AMP NETCONNECT là sự kết hợp giữa thân kềm (frame) PRO-CRIMPER II và die-set chuẩn Cat 6.

Chi tiết

COMMSCOPE/AMP Pro-Installer Modular Plug Hand Tool w/8-Position High Performance Die Set 3-231652-0
COMMSCOPE/AMP Pro-Installer Modular Plug Hand Tool w/8-Position High Performance Die Set 3-231652-0
Kềm bấm đầu nối với đầy đủ các tính năng như cắt, tuốt cáp, và bấm đầu nối RJ45 chuẩn Cat 3, 5, và 5e.

Chi tiết

COMMSCOPE/AMP Pro-Installer Modular Plug Hand Tool w/8-Position Line Die Set 2-231652-1
COMMSCOPE/AMP Pro-Installer Modular Plug Hand Tool w/8-Position Line Die Set 2-231652-1
Kềm bấm đầu nối với đầy đủ các tính năng như cắt, tuốt cáp, và bấm đầu nối RJ45 chuẩn Cat 3, 5, và 5e.

Chi tiết

COMMSCOPE/AMP Pro-Installer Plug Hand Tool Kit, w/4- & 6-Position and 8-Position Line Die Set 1-231666-0
COMMSCOPE/AMP Pro-Installer Plug Hand Tool Kit, w/4- & 6-Position and 8-Position Line Die Set 1-231666-0
Bộ kềm bấm đầu nối với đầy đủ các tính năng như cắt, tuốt cáp, và bấm đầu nối RJ45 chuẩn Cat 3,5, và 5e với các Die Set đi kèm trong bộ.

Chi tiết

COMMSCOPE/AMP SL Series Modular Jack Termination Tool 1725150-1
COMMSCOPE/AMP SL Series Modular Jack Termination Tool 1725150-1
Dụng cụ bấm ổ mạng (jack) kiểu SL giúp đơn giản hóa các thao tác giúp tiết kiệm thời gian khi bấm jack đồng thời cho một hiệu suất cao đảm bảo các yêu cầu về hiệu suất cho hệ thống chuẩn Cat 5e hay Cat 6.

Chi tiết