ABnet
AMP Fiber Optic Coupler, Duplex SC, MM 5504640-1
AMP Fiber Optic Coupler, Duplex SC, MM 5504640-1
Khớp nối/chuyển đổi đầu quang được dùng trong hộp đầu nối giữ cáp quang có tác dụng giữ đầu cáp sợi quang, tạo môi trường tiếp xúc tốt giữa 2 đầu sợi quang, nhất là tín hiệu ánh sáng không bị thất thoát.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Coupler, Duplex SC, SM 1-5502776-1
AMP Fiber Optic Coupler, Duplex SC, SM 1-5502776-1
Khớp nối/chuyển đổi đầu quang được dùng trong hộp đầu nối giữ cáp quang có tác dụng giữ đầu cáp sợi quang, tạo môi trường tiếp xúc tốt giữa 2 đầu sợi quang, nhất là tín hiệu ánh sáng không bị thất thoát.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Coupler, Duplex ST, MM 504662-1
AMP Fiber Optic Coupler, Duplex ST, MM 504662-1
Khớp nối/chuyển đổi đầu quang được dùng trong hộp đầu nối giữ cáp quang có tác dụng giữ đầu cáp sợi quang, tạo môi trường tiếp xúc tốt giữa 2 đầu sợi quang, nhất là tín hiệu ánh sáng không bị thất thoát.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Coupling Adapter, Duplex SC-ST, MM 504663-1
AMP Fiber Optic Coupling Adapter, Duplex SC-ST, MM 504663-1
Khớp nối/chuyển đổi đầu quang được dùng trong hộp đầu nối giữ cáp quang có tác dụng giữ đầu cáp sợi quang, tạo môi trường tiếp xúc tốt giữa 2 đầu sợi quang, nhất là tín hiệu ánh sáng không bị thất thoát.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex LC, 12-Fiber, MM 1374463-2
AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex LC, 12-Fiber, MM 1374463-2
Thanh nối đầu sợi quang AMP NETCONNECT được sử dụng bên trong hộp giữ đầu cáp quang, giúp cố định sợi quang an toàn cho hệ thống đường cáp quang trục chính hay cáp ngang.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex LC, 12-Fiber, SM 1374463-1
AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex LC, 12-Fiber, SM 1374463-1
Thanh nối đầu sợi quang AMP NETCONNECT được sử dụng bên trong hộp giữ đầu cáp quang, giúp cố định sợi quang an toàn cho hệ thống đường cáp quang trục chính hay cáp ngang.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex SC, 12-Fiber, MM 559596-1
AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex SC, 12-Fiber, MM 559596-1
Thanh nối đầu sợi quang AMP NETCONNECT được sử dụng bên trong hộp giữ đầu cáp quang, giúp cố định sợi quang an toàn cho hệ thống đường cáp quang trục chính hay cáp ngang.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex SC, 12-Fiber, SM 559596-2
AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex SC, 12-Fiber, SM 559596-2
Thanh nối đầu sợi quang AMP NETCONNECT được sử dụng bên trong hộp giữ đầu cáp quang, giúp cố định sợi quang an toàn cho hệ thống đường cáp quang trục chính hay cáp ngang.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex SC, 6-Fiber, MM 84660-1
AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex SC, 6-Fiber, MM 84660-1
Thanh nối đầu sợi quang AMP NETCONNECT được sử dụng bên trong hộp giữ đầu cáp quang, giúp cố định sợi quang an toàn cho hệ thống đường cáp quang trục chính hay cáp ngang.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex SC, 6-Fiber, SM 559558-2
AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex SC, 6-Fiber, SM 559558-2
Thanh nối đầu sợi quang AMP NETCONNECT được sử dụng bên trong hộp giữ đầu cáp quang, giúp cố định sợi quang an toàn cho hệ thống đường cáp quang trục chính hay cáp ngang.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex SC, XG 50/125 6-Fiber, MM 559558-6
AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex SC, XG 50/125 6-Fiber, MM 559558-6
Thanh nối đầu sợi quang AMP NETCONNECT được sử dụng bên trong hộp giữ đầu cáp quang, giúp cố định sợi quang an toàn cho hệ thống đường cáp quang trục chính hay cáp ngang.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex ST, 12-Fiber, MM 1278567-1
AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex ST, 12-Fiber, MM 1278567-1
Thanh nối đầu sợi quang AMP NETCONNECT được sử dụng bên trong hộp giữ đầu cáp quang, giúp cố định sợi quang an toàn cho hệ thống đường cáp quang trục chính hay cáp ngang.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex ST, 12-Fiber, SM 1278567-2
AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex ST, 12-Fiber, SM 1278567-2
Thanh nối đầu sợi quang AMP NETCONNECT được sử dụng bên trong hộp giữ đầu cáp quang, giúp cố định sợi quang an toàn cho hệ thống đường cáp quang trục chính hay cáp ngang.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Simplex ST, 6-Fiber, MM 559557-1
AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Simplex ST, 6-Fiber, MM 559557-1
Thanh nối đầu sợi quang AMP NETCONNECT được sử dụng bên trong hộp giữ đầu cáp quang, giúp cố định sợi quang an toàn cho hệ thống đường cáp quang trục chính hay cáp ngang.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Simplex ST, 6-Fiber, SM 559515-2
AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Simplex ST, 6-Fiber, SM 559515-2
Thanh nối đầu sợi quang AMP NETCONNECT được sử dụng bên trong hộp giữ đầu cáp quang, giúp cố định sợi quang an toàn cho hệ thống đường cáp quang trục chính hay cáp ngang.

Chi tiết

AMP LightCrimp Connector, Duplex SC, MM 5503693-1
AMP LightCrimp Connector, Duplex SC, MM 5503693-1
Đầu nối sợi quang kiểu LightCrimp AMP NETCONNECT không cần dùng keo khi bấm, đầu nối loại mài, việc này giúp bấm sợi quang nhanh chóng và dễ dàng hơn.
Đầu nối SC LightCrimp Plus XG đi kèm phụ kiện cần thiết để bấm đầu trực tiếp vào sợi quang loại buffer 900 µm, coated 250 µm và vỏ cáp fiber 3.0 mm.

Chi tiết

AMP LightCrimp Connector, Simplex SC, MM 5503692-1
AMP LightCrimp Connector, Simplex SC, MM 5503692-1
Đầu nối sợi quang kiểu LightCrimp AMP NETCONNECT không cần dùng keo khi bấm, đầu nối loại mài, việc này giúp bấm sợi quang nhanh chóng và dễ dàng hơn.
Đầu nối SC LightCrimp Plus XG đi kèm phụ kiện cần thiết để bấm đầu trực tiếp vào sợi quang loại buffer 900 µm, coated 250 µm và vỏ cáp fiber 3.0 mm.

Chi tiết

AMP LightCrimp Plus Connector, Duplex SC, MM 50/125µm 6278080-2
AMP LightCrimp Plus Connector, Duplex SC, MM 50/125µm 6278080-2
Đầu nối sợi quang kiểu LightCrimp AMP NETCONNECT không cần dùng keo khi bấm, đầu nối loại mài, việc này giúp bấm sợi quang nhanh chóng và dễ dàng hơn.
Đầu nối SC LightCrimp Plus XG đi kèm phụ kiện cần thiết để bấm đầu trực tiếp vào sợi quang loại buffer 900 µm, coated 250 µm và vỏ cáp fiber 3.0 mm.

Chi tiết

AMP LightCrimp Plus Connector, Duplex SC, SM 9/125µm 6693278-1
AMP LightCrimp Plus Connector, Duplex SC, SM 9/125µm 6693278-1
Đầu nối sợi quang kiểu LightCrimp AMP NETCONNECT không cần dùng keo khi bấm, đầu nối loại mài, việc này giúp bấm sợi quang nhanh chóng và dễ dàng hơn.
Đầu nối SC LightCrimp Plus XG đi kèm phụ kiện cần thiết để bấm đầu trực tiếp vào sợi quang loại buffer 900 µm, coated 250 µm và vỏ cáp fiber 3.0 mm.

Chi tiết

AMP LightCrimp Plus Connector, Duplex SC, XG MM 50/125µm 6588292-2
AMP LightCrimp Plus Connector, Duplex SC, XG MM 50/125µm 6588292-2
Đầu nối sợi quang kiểu LightCrimp AMP NETCONNECT không cần dùng keo khi bấm, đầu nối loại mài, việc này giúp bấm sợi quang nhanh chóng và dễ dàng hơn.
Đầu nối SC LightCrimp Plus XG đi kèm phụ kiện cần thiết để bấm đầu trực tiếp vào sợi quang loại buffer 900 µm, coated 250 µm và vỏ cáp fiber 3.0 mm.

Chi tiết

Trang: [1] 2