ABnet
AMP 110Connect XC Connecting Block, 4-Pair 558401-1
AMP 110Connect XC Connecting Block, 4-Pair 558401-1
Hệ thống đấu chéo 110Connect XC thỏa các yêu cầu về hiệu suất chuẩn Category 5e. Chúng đáp ứng yêu cầu hiệu suất với các ứng dụng: 100Base-Tx, 155Mbps ATM và Gigabit Ethernet.

Chi tiết

AMP 110Connect XC Connecting Block, 5-Pair 558402-1
AMP 110Connect XC Connecting Block, 5-Pair 558402-1
Hệ thống đấu chéo 110Connect XC thỏa các yêu cầu về hiệu suất chuẩn Category 5e. Chúng đáp ứng yêu cầu hiệu suất với các ứng dụng: 100Base-Tx, 155Mbps ATM và Gigabit Ethernet.

Chi tiết

AMP 110Connect XC Wiring Block, w/Legs, 50-Pair 558841-1
AMP 110Connect XC Wiring Block, w/Legs, 50-Pair 558841-1
Hệ thống đấu chéo 110Connect XC thỏa các yêu cầu về hiệu suất chuẩn Category 5e. Chúng đáp ứng yêu cầu hiệu suất với các ứng dụng: 100Base-Tx, 155Mbps ATM và Gigabit Ethernet.

Chi tiết

AMP 110Connect XC Wiring Block, w/o Legs, 50-Pair 558839-1
AMP 110Connect XC Wiring Block, w/o Legs, 50-Pair 558839-1
Hệ thống đấu chéo 110Connect XC thỏa các yêu cầu về hiệu suất chuẩn Category 5e. Chúng đáp ứng yêu cầu hiệu suất với các ứng dụng: 100Base-Tx, 155Mbps ATM và Gigabit Ethernet.

Chi tiết

AMP 110Connect XC Wiring Block, w/Legs, 100-Pair 558842-1
AMP 110Connect XC Wiring Block, w/Legs, 100-Pair 558842-1
Hệ thống đấu chéo 110Connect XC thỏa các yêu cầu về hiệu suất chuẩn Category 5e. Chúng đáp ứng yêu cầu hiệu suất với các ứng dụng: 100Base-Tx, 155Mbps ATM và Gigabit Ethernet.

Chi tiết

AMP 110Connect XC Rack Mount Panel, 100-Pair 558635-1
AMP 110Connect XC Rack Mount Panel, 100-Pair 558635-1
Bộ thanh đấu dây gắn trên RACK (hệ thống 110XC) vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất đáp ứng cho những ứng dụng: Giagabit Ethernet (1000BASE-TX), 10 và 100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, Video dạng analog hay digital, VoIP.

Chi tiết

AMP Vertical Cable Management Frame for 110XC Distribution Frame Kit, 300-Pair 569851-1
AMP Vertical Cable Management Frame for 110XC Distribution Frame Kit, 300-Pair 569851-1
Những sản phẩm trong hệ thống 110Connect XC Cross Connect hoàn toàn đáp ứng về hiệu suất cho những ứng dụng: 100BASE-TX, 155 Mbps ATM và Gigabit Ethernet.

Chi tiết