ABnet
Dòng Cisco Catalyst 3850 cung cấp các khả năng lý tưởng để hỗ trợ sự hội tụ của truy cập có dây và không dây. Máy mạch tích hợp ứng dụng cụ thể (UADP) mới của Cisco (UADP) cho phép chuyển đổi và cho phép thực thi chính sách không dây có dây đồng bộ, khả năng hiển thị ứng dụng, tính linh hoạt và tối ưu hóa ứng dụng. Sự hội tụ này được xây dựng dựa trên khả năng phục hồi của công nghệ Cisco StackWise®-480 mới và cải tiến.
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 3850 Series hỗ trợ đầy đủ chuẩn IEEE 802.3at qua Ethernet Plus (PoE+), Ethernet Universal Power Over Ethernet (Cisco UPOE®), mô-đun mạng có thể thay thế mô-đun và mô-đun, RJ-45 và giao diện downlink dựa trên cáp. quạt và nguồn điện.
Switch Cisco WS-C3850-24T-L Catalyst 3850 24 Port Data LAN Base
Switch Cisco WS-C3850-24T-L Catalyst 3850 24 Port Data LAN Base
- Switch Cisco Catalyst 3850 Series là dòng sản phẩm mới lớp layer2, layer3 tích hợp tính năng điều khiển không dây (Wireless Controller)
- Các Switch này cung cấp chức năng xếp chồng (stack) với tốc độ 480 Gbps, nhanh nhất trong các chuẩn công nghiệp hiện nay, hỗ trợ nhiều Module nguồn và chức năng chia sẽ nguồn cải tiến, cho phép cấu hình dự phòng linh hoạt và nâng cao.
- Cung cấp các dịch vụ thông minh phổ biến cho cả mạng không dây wireless và mạng LAN có dây như QoS và bảo mật.
- Cisco 3850 series 24 ports LAN Base stackable switch delivers Cisco StackWise-480 technology that supports up to 480 Gpbs stack bandwidth.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3850-48T-L Catalyst 48 Port Data LAN Base
Switch Cisco WS-C3850-48T-L Catalyst 48 Port Data LAN Base
- Switch Cisco Catalyst 3850 Series là dòng sản phẩm mới lớp layer2, layer3 tích hợp tính năng điều khiển không dây (Wireless Controller)
- Các Switch này cung cấp chức năng xếp chồng (stack) với tốc độ 480 Gbps, nhanh nhất trong các chuẩn công nghiệp hiện nay, hỗ trợ nhiều Module nguồn và chức năng chia sẽ nguồn cải tiến, cho phép cấu hình dự phòng linh hoạt và nâng cao.
- Cung cấp các dịch vụ thông minh phổ biến cho cả mạng không dây wireless và mạng LAN có dây như QoS và bảo mật.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3850-24P-L Catalyst 24 Port PoE LAN Base
Switch Cisco WS-C3850-24P-L Catalyst 24 Port PoE LAN Base
- Switch Cisco Catalyst 3850 Series là dòng sản phẩm mới lớp layer2, layer3 tích hợp tính năng điều khiển không dây (Wireless Controller)
- Các Switch này cung cấp chức năng xếp chồng (stack) với tốc độ 480 Gbps, nhanh nhất trong các chuẩn công nghiệp hiện nay, hỗ trợ nhiều Module nguồn và chức năng chia sẽ nguồn cải tiến, cho phép cấu hình dự phòng linh hoạt và nâng cao.
- Cung cấp các dịch vụ thông minh phổ biến cho cả mạng không dây wireless và mạng LAN có dây như QoS và bảo mật.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3850-24U-L Catalyst 3850 24 Port UPOE LAN Base
Switch Cisco WS-C3850-24U-L Catalyst 3850 24 Port UPOE LAN Base
- Switch Cisco Catalyst 3850 Series là dòng sản phẩm mới lớp layer2, layer3 tích hợp tính năng điều khiển không dây (Wireless Controller)
- Các Switch này cung cấp chức năng xếp chồng (stack) với tốc độ 480 Gbps, nhanh nhất trong các chuẩn công nghiệp hiện nay, hỗ trợ nhiều Module nguồn và chức năng chia sẽ nguồn cải tiến, cho phép cấu hình dự phòng linh hoạt và nâng cao.
- Cung cấp các dịch vụ thông minh phổ biến cho cả mạng không dây wireless và mạng LAN có dây như QoS và bảo mật.

Chi tiết

Cisco WS-C3850-48P-L Catalyst 3850 48 Port PoE LAN Base
Cisco WS-C3850-48P-L Catalyst 3850 48 Port PoE LAN Base
- Switch Cisco Catalyst 3850 Series là dòng sản phẩm mới lớp layer2, layer3 tích hợp tính năng điều khiển không dây (Wireless Controller)
- Các Switch này cung cấp chức năng xếp chồng (stack) với tốc độ 480 Gbps, nhanh nhất trong các chuẩn công nghiệp hiện nay, hỗ trợ nhiều Module nguồn và chức năng chia sẽ nguồn cải tiến, cho phép cấu hình dự phòng linh hoạt và nâng cao.
- Cung cấp các dịch vụ thông minh phổ biến cho cả mạng không dây wireless và mạng LAN có dây như QoS và bảo mật.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3850-48F-L 48 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports
Switch Cisco WS-C3850-48F-L 48 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports
- Switch Cisco Catalyst 3850 Series là dòng sản phẩm mới lớp layer2, layer3 tích hợp tính năng điều khiển không dây (Wireless Controller)
- Các Switch này cung cấp chức năng xếp chồng (stack) với tốc độ 480 Gbps, nhanh nhất trong các chuẩn công nghiệp hiện nay, hỗ trợ nhiều Module nguồn và chức năng chia sẽ nguồn cải tiến, cho phép cấu hình dự phòng linh hoạt và nâng cao.
- Cung cấp các dịch vụ thông minh phổ biến cho cả mạng không dây wireless và mạng LAN có dây như QoS và bảo mật.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3850-48U-L Cisco Catalyst 48 Port UPOE LAN Base
Switch Cisco WS-C3850-48U-L Cisco Catalyst 48 Port UPOE LAN Base
Switch Cisco Catalyst 3850 Series là dòng sản phẩm mới lớp layer2, layer3 tích hợp tính năng điều khiển không dây (Wireless Controller)
Các Switch này cung cấp chức năng xếp chồng (stack) với tốc độ 480 Gbps, nhanh nhất trong các chuẩn công nghiệp hiện nay, hỗ trợ nhiều Module nguồn và chức năng chia sẽ nguồn cải tiến, cho phép cấu hình dự phòng linh hoạt và nâng cao.
Cung cấp các dịch vụ thông minh phổ biến cho cả mạng không dây wireless và mạng LAN có dây như QoS và bảo mật.
Cisco next generation Catalyst WS-C3850-48U-L is stackable enterprise level switch and integrated with 48 Ethernet UPOE ports in LAN Base feature set. It offers up to 800W UPOE per switch and 60W per port.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3850-24T-S Catalyst 3850 24 Port Data IP Base
Switch Cisco WS-C3850-24T-S Catalyst 3850 24 Port Data IP Base
Switch Cisco Catalyst 3850 Series là dòng sản phẩm mới lớp layer2, layer3 tích hợp tính năng điều khiển không dây (Wireless Controller).
Các Switch này cung cấp chức năng xếp chồng (stack) với tốc độ 480 Gbps, nhanh nhất trong các chuẩn công nghiệp hiện nay, hỗ trợ nhiều Module nguồn và chức năng chia sẽ nguồn cải tiến, cho phép cấu hình dự phòng linh hoạt và nâng cao.
Cung cấp các dịch vụ thông minh phổ biến cho cả mạng không dây wireless và mạng LAN có dây như QoS và bảo mật.
Cisco 3850 series 24 ports IP Base stackable switch delivers Layer 3 routing features, including OSPF stub, EIGRP stub, RIPv1, v2, PIM stub.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3850-48T-S Catalyst 3850 48 Port Data IP Base
Switch Cisco WS-C3850-48T-S Catalyst 3850 48 Port Data IP Base
Switch Cisco Catalyst 3850 Series là dòng sản phẩm mới lớp layer2, layer3 tích hợp tính năng điều khiển không dây (Wireless Controller).
Các Switch này cung cấp chức năng xếp chồng (stack) với tốc độ 480 Gbps, nhanh nhất trong các chuẩn công nghiệp hiện nay, hỗ trợ nhiều Module nguồn và chức năng chia sẽ nguồn cải tiến, cho phép cấu hình dự phòng linh hoạt và nâng cao.
Cung cấp các dịch vụ thông minh phổ biến cho cả mạng không dây wireless và mạng LAN có dây như QoS và bảo mật.
Cisco next generation Catalyst WS-C3850-48T-S is 48 Ethernet ports stackable enterprise level switch with IP base IOS image.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3850-24P-S Catalyst 24 Port PoE IP Base
Switch Cisco WS-C3850-24P-S Catalyst 24 Port PoE IP Base
Switch Cisco Catalyst 3850 Series là dòng sản phẩm mới lớp layer2, layer3 tích hợp tính năng điều khiển không dây (Wireless Controller)
Các Switch này cung cấp chức năng xếp chồng (stack) với tốc độ 480 Gbps, nhanh nhất trong các chuẩn công nghiệp hiện nay, hỗ trợ nhiều Module nguồn và chức năng chia sẽ nguồn cải tiến, cho phép cấu hình dự phòng linh hoạt và nâng cao.
Cung cấp các dịch vụ thông minh phổ biến cho cả mạng không dây wireless và mạng LAN có dây như QoS và bảo mật.
Cisco Catalyst WS-C3850-24P-S is next generation stackable enterprise level switch and integrated with 24 Ethernet POE + ports with upgradeable IP base IOS image. It is designed for access layer with 255 VLANs and IEEE802.3at POE+ standard supporting.

Chi tiết

Swich Cisco WS-C3850-24U-S Catalyst 3850 24 Port UPOE IP Base
Swich Cisco WS-C3850-24U-S Catalyst 3850 24 Port UPOE IP Base
- Switch Cisco Catalyst 3850 Series là dòng sản phẩm mới lớp layer2, layer3 tích hợp tính năng điều khiển không dây (Wireless Controller)
- Các Switch này cung cấp chức năng xếp chồng (stack) với tốc độ 480 Gbps, nhanh nhất trong các chuẩn công nghiệp hiện nay, hỗ trợ nhiều Module nguồn và chức năng chia sẽ nguồn cải tiến, cho phép cấu hình dự phòng linh hoạt và nâng cao.
- Cung cấp các dịch vụ thông minh phổ biến cho cả mạng không dây wireless và mạng LAN có dây như QoS và bảo mật.

Chi tiết

Switch WS-C3850-48P-S Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE+ IP Base
Switch WS-C3850-48P-S Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE+ IP Base
Switch Cisco Catalyst 3850 Series là dòng sản phẩm mới lớp layer2, layer3 tích hợp tính năng điều khiển không dây (Wireless Controller).
Các Switch này cung cấp chức năng xếp chồng (stack) với tốc độ 480 Gbps, nhanh nhất trong các chuẩn công nghiệp hiện nay, hỗ trợ nhiều Module nguồn và chức năng chia sẽ nguồn cải tiến, cho phép cấu hình dự phòng linh hoạt và nâng cao.
Cung cấp các dịch vụ thông minh phổ biến cho cả mạng không dây wireless và mạng LAN có dây như QoS và bảo mật.
Cisco Catalyst 3850-48P-S switch is the next generation stackable enterprise level switch and integrated with 48 Ethernet POE + ports with IP Base IOS image.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3850-48F-S 48 10G Ethernet PoE+ port
Switch Cisco WS-C3850-48F-S 48 10G Ethernet PoE+ port
Switch Cisco Catalyst 3850 Series là dòng sản phẩm mới lớp layer2, layer3 tích hợp tính năng điều khiển không dây (Wireless Controller).
Các Switch này cung cấp chức năng xếp chồng (stack) với tốc độ 480 Gbps, nhanh nhất trong các chuẩn công nghiệp hiện nay, hỗ trợ nhiều Module nguồn và chức năng chia sẽ nguồn cải tiến, cho phép cấu hình dự phòng linh hoạt và nâng cao.
Cung cấp các dịch vụ thông minh phổ biến cho cả mạng không dây wireless và mạng LAN có dây như QoS và bảo mật.
Cisco next generation Catalyst WS-C3850-48F-S is integrated with 48 Ethernet POE+ ports stackable enterprise level switch with IP base IOS image. WS-C3850-48F-S supports up to 1K VLANs and delivers comprehensive layer 2 and limited layer 3 capabilities by offering the feasible solution for access layer or distribution layer.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3850-48U-S Cisco Catalyst 48 Port UPOE IP Base
Switch Cisco WS-C3850-48U-S Cisco Catalyst 48 Port UPOE IP Base
Switch Cisco Catalyst 3850 Series là dòng sản phẩm mới lớp layer2, layer3 tích hợp tính năng điều khiển không dây (Wireless Controller)
Các Switch này cung cấp chức năng xếp chồng (stack) với tốc độ 480 Gbps, nhanh nhất trong các chuẩn công nghiệp hiện nay, hỗ trợ nhiều Module nguồn và chức năng chia sẽ nguồn cải tiến, cho phép cấu hình dự phòng linh hoạt và nâng cao.
Cung cấp các dịch vụ thông minh phổ biến cho cả mạng không dây wireless và mạng LAN có dây như QoS và bảo mật.
Switch Cisco WS-C3850-48U-S được thiết kế để hoạt động ở Layer 3 trong mô hình OSI. Switch Cisco WS-C3850-48U-S được cải tiến để hoạt động nhanh hơn, ít rủi ro, giảm chi phí và dễ dàng quản lý.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3850-24T-E Catalyst 3850 24 Port Data IP Services
Switch Cisco WS-C3850-24T-E Catalyst 3850 24 Port Data IP Services
Switch Cisco Catalyst 3850 Series là dòng sản phẩm mới lớp layer2, layer3 tích hợp tính năng điều khiển không dây (Wireless Controller).
Các Switch này cung cấp chức năng xếp chồng (stack) với tốc độ 480 Gbps, nhanh nhất trong các chuẩn công nghiệp hiện nay, hỗ trợ nhiều Module nguồn và chức năng chia sẽ nguồn cải tiến, cho phép cấu hình dự phòng linh hoạt và nâng cao.
Cung cấp các dịch vụ thông minh phổ biến cho cả mạng không dây wireless và mạng LAN có dây như QoS và bảo mật.
Cisco Catalyst WS-C3850-24T-E is stackable enterprise level switch and integrated with 24 Ethernet ports in IP service feature set. It enables sophisticated layer2-4 switching capability by providing the optimal solution for access layer and aggregation layer.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3850-48T-E Catalyst 3850 48 Port Data IP Services
Switch Cisco WS-C3850-48T-E Catalyst 3850 48 Port Data IP Services
Switch Cisco Catalyst 3850 Series là dòng sản phẩm mới lớp layer2, layer3 tích hợp tính năng điều khiển không dây (Wireless Controller).
Các Switch này cung cấp chức năng xếp chồng (stack) với tốc độ 480 Gbps, nhanh nhất trong các chuẩn công nghiệp hiện nay, hỗ trợ nhiều Module nguồn và chức năng chia sẽ nguồn cải tiến, cho phép cấu hình dự phòng linh hoạt và nâng cao.
Cung cấp các dịch vụ thông minh phổ biến cho cả mạng không dây wireless và mạng LAN có dây như QoS và bảo mật.
Cisco next generation Catalyst WS-C3850-48T-E is 48 Ethernet ports stackable enterprise level switch with IP Service IOS image.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3850-24P-E Catalyst 24 Port PoE IP Services
Switch Cisco WS-C3850-24P-E Catalyst 24 Port PoE IP Services
Switch Cisco Catalyst 3850 Series là dòng sản phẩm mới lớp layer2, layer3 tích hợp tính năng điều khiển không dây (Wireless Controller).
Các Switch này cung cấp chức năng xếp chồng (stack) với tốc độ 480 Gbps, nhanh nhất trong các chuẩn công nghiệp hiện nay, hỗ trợ nhiều Module nguồn và chức năng chia sẽ nguồn cải tiến, cho phép cấu hình dự phòng linh hoạt và nâng cao.
Cung cấp các dịch vụ thông minh phổ biến cho cả mạng không dây wireless và mạng LAN có dây như QoS và bảo mật.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3850-24U-E Catalyst 24 Port UPOE IP Services
Switch Cisco WS-C3850-24U-E Catalyst 24 Port UPOE IP Services
Switch Cisco Catalyst 3850 Series là dòng sản phẩm mới lớp layer2, layer3 tích hợp tính năng điều khiển không dây (Wireless Controller).
Các Switch này cung cấp chức năng xếp chồng (stack) với tốc độ 480 Gbps, nhanh nhất trong các chuẩn công nghiệp hiện nay, hỗ trợ nhiều Module nguồn và chức năng chia sẽ nguồn cải tiến, cho phép cấu hình dự phòng linh hoạt và nâng cao.
Cung cấp các dịch vụ thông minh phổ biến cho cả mạng không dây wireless và mạng LAN có dây như QoS và bảo mật.

Chi tiết

Switch Cisco Catalyst WS-C3850-48P-E 3850 48 Port PoE IP Services
Switch Cisco Catalyst WS-C3850-48P-E 3850 48 Port PoE IP Services
Switch Cisco Catalyst 3850 Series là dòng sản phẩm mới lớp layer2, layer3 tích hợp tính năng điều khiển không dây (Wireless Controller).
Các Switch này cung cấp chức năng xếp chồng (stack) với tốc độ 480 Gbps, nhanh nhất trong các chuẩn công nghiệp hiện nay, hỗ trợ nhiều Module nguồn và chức năng chia sẽ nguồn cải tiến, cho phép cấu hình dự phòng linh hoạt và nâng cao.
Cisco Catalyst 3850-48P-E switch is the next generation stackable enterprise level switch and integrated with 48 Ethernet POE + ports with IP Services IOS image.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3850-48F-E 48 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports
Switch Cisco WS-C3850-48F-E 48 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports
Switch Cisco Catalyst 3850 Series là dòng sản phẩm mới lớp layer2, layer3 tích hợp tính năng điều khiển không dây (Wireless Controller)
Các Switch này cung cấp chức năng xếp chồng (stack) với tốc độ 480 Gbps, nhanh nhất trong các chuẩn công nghiệp hiện nay, hỗ trợ nhiều Module nguồn và chức năng chia sẽ nguồn cải tiến, cho phép cấu hình dự phòng linh hoạt và nâng cao.
Cung cấp các dịch vụ thông minh phổ biến cho cả mạng không dây wireless và mạng LAN có dây như QoS và bảo mật.

Chi tiết

Trang: [1] 2 3