ABnet
Dòng sản phẩmcore switch cisco 3850 cisco Catalyst 3650 Series là thế hệ tiếp theo của thiết bị chuyển mạch tầng truy cập độc lập và stackable cấp doanh nghiệp cung cấp nền tảng cho sự hội tụ đầy đủ giữa dây và không dây trên một nền tảng duy nhất.
Dòng sản phẩm 3650 được xây dựng trên Cisco StackWise®-160 tiên tiến và tận dụng mạch tích hợp đặc biệt ứng dụng cụ thể của Cisco Unified Access ™ Data Plane (UADP). Chuyển đổi này có thể cho phép thực thi chính sách không dây có dây, khả năng hiển thị ứng dụng, tính linh hoạt, tối ưu hóa ứng dụng và khả năng phục hồi ưu việt.
Thiết bị chuyển mạch 3650 Series hỗ trợ chuẩn IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+), Cisco Universal Power over Ethernet (Cisco UPOE®) trên các thiết bị chuyển mạch multigigabit Cisco Catalyst 3650 Series và cung cấp quạt dự phòng và các nguồn dự phòng.
Catalyst 3650 4x1G Uplink Series WS-C3650-24TS-L
Catalyst 3650 4x1G Uplink Series WS-C3650-24TS-L
The Cisco Catalyst 3650 Series Switch, with Cisco StackWise-160 Technology, can stack 9 switches and support up to 160 Gpbs stack bandwidth. The WS-C3650-24TS-L integrates with 24 Ethernet ports and 4 x 1G SFP uplink ports in LAN base feature set.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3650-48PD-L 48 ports 1G PoE+, 2x10G Uplink LAN Base
Switch Cisco WS-C3650-48PD-L 48 ports 1G PoE+, 2x10G Uplink LAN Base
Dòng sản phẩm Cisco® Catalyst® 3650 là thế hệ tiếp theo của các thiết bị chuyển mạch lớp access-layer và enterprise-class, cho sự hội tụ đầy đủ giữa kết nối có dây và không dây trên một thiết bị duy nhất. Series 3650 được xây dựng dựa trên nền tảng Cisco StackWise®-160 nâng cao và tận dụng lợi thế của Cisco Unified Access ™ Data Plane (UADP) và mạch tích hợp ứng dụng đặc biệt (ASIC).
Cisco Catalyst WS-C3650-48PD-L is the next generation of enterprise-level stable access layer switch and integrates with 48 POE+ Ethernet ports and 2 x 10G SFP+ or 4 x 1G uplink ports in LAN base feature set.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3650-48TS-L 48 ports 1G, 4x1G Uplink SFP LAN Base
Switch Cisco WS-C3650-48TS-L 48 ports 1G, 4x1G Uplink SFP LAN Base
Cisco Catalyst WS-C3650-48TS-L is next generation of enterprise-level stackable access layer switch and integrates with 48 Gigabit Ethernet ports and 4 x 1G SFP uplink ports in LAN base feature set.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3650-24PS-L 24 ports 1G PoE+ 4x1G Uplink LAN Base
Switch Cisco WS-C3650-24PS-L 24 ports 1G PoE+ 4x1G Uplink LAN Base
Cisco Catalyst WS-C3650-24PS-L supports 24 * 10/100/1000 POE+ Ethernet ports with 4*1G SFP uplink ports and provides up to 390W POE power with up to 30W per port.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3650-48PS-L 48 port 1G PoE+ 4x1G Uplink LAN Base
Switch Cisco WS-C3650-48PS-L 48 port 1G PoE+ 4x1G Uplink LAN Base
Cisco Catalyst 3650-48PS-L switch provides up to 390W POE power with up to 30W per port. It delivers Cisco StackWise-160 Technology, which can stack 9 switches and support up to 160 Gpbs stack bandwidth.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3650-48FS-L 48 ports 1G PoE+, 4x1G Uplink LAN Base
Switch Cisco WS-C3650-48FS-L 48 ports 1G PoE+, 4x1G Uplink LAN Base
Cisco Catalyst WS-C3650-48FS-L is the next generation stackable enterprise-level switch that integrated with 48 POE+ Ethernet ports and 4 x 1G SFP uplink ports in LAN base feature set. 

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3650-24TS-S 24 Port Data, 4x1G Uplink IP Base
Switch Cisco WS-C3650-24TS-S 24 Port Data, 4x1G Uplink IP Base
The Cisco Catalyst 3650 Series Switch, with Cisco StackWise-160 Technology, can stack 9 switches and support up to 160 Gpbs stack bandwidth. The WS-C3650-24TS-L integrates with 24 Ethernet ports and 4 x 1G SFP uplink ports in IP Base feature set.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3650-48TS-S 48 ports 1G 4x1G Uplink IP Base
Switch Cisco WS-C3650-48TS-S 48 ports 1G 4x1G Uplink IP Base
Cisco Catalyst WS-C3650-48TS-S is the next generation enterprise-level standalone with stackable option switch with IP Base image. It delivers Cisco StackWise-160 Technology, which can stack 9 switches and support up to 160 Gpbs stack bandwidth.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3650-24PS-S 24 ports 1G PoE+ 4x1G Uplink IP Base
Switch Cisco WS-C3650-24PS-S 24 ports 1G PoE+ 4x1G Uplink IP Base
Cisco Catalyst WS-C3650-24PS-S is the next generation enterprise-level standalone with stackable option switch with IP Base image. WS-C3650-24PS-S has 24 Gigabit Ethernet POE+ ports with 4 fixed 1G SFP uplink ports and provides fully convergence between wired and wireless capacity on a single platform.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3650-48PS-S 48 ports 1G PoE+ 4x1G Uplink IP Base
Switch Cisco WS-C3650-48PS-S 48 ports 1G PoE+ 4x1G Uplink IP Base
Cisco Catalyst WS-C3650-48PS-S is the next generation enterprise-level standalone with stackable option switch with IP Base image. It offers 48 Gigabit Ethernet POE+ ports with 4 fixed 1G SFP uplink ports and provides fully convergence between wired and wireless capacity on a single platform.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3650-48FS-S 48 ports 1G PoE+, 4x1G Uplink IP Base
Switch Cisco WS-C3650-48FS-S 48 ports 1G PoE+, 4x1G Uplink IP Base
The Cisco Catalyst 3650 Series Switch, with Cisco StackWise-160 Technology, can stack 9 switches and support up to 160 Gpbs stack bandwidth. The WS-C3650-24TS-E integrates with 24 Ethernet ports and 4 x 1G SFP uplink ports in IP Service feature set.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3650-24TS-E 24 ports 1G, 4x1G Uplink IP Services
Switch Cisco WS-C3650-24TS-E 24 ports 1G, 4x1G Uplink IP Services
The Cisco Catalyst 3650 Series Switch, with Cisco StackWise-160 Technology, can stack 9 switches and support up to 160 Gpbs stack bandwidth. The WS-C3650-24TS-E integrates with 24 Ethernet ports and 4 x 1G SFP uplink ports in IP Service feature set.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3650-48TS-E 48 ports 1G 4x1G SFP Uplink IP Services
Switch Cisco WS-C3650-48TS-E 48 ports 1G 4x1G SFP Uplink IP Services
WS-C3650-48TS-E integrates forty-eight Gigabit Ethernet ports and four fixed 1G SFP uplink ports in IP service feature set that enables advanced layer 3 routing performance with superior QoS capabilities.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3650-24PS-E 24 ports 1G PoE+ 4x1G Uplink IP Services
Switch Cisco WS-C3650-24PS-E 24 ports 1G PoE+ 4x1G Uplink IP Services
Cisco Catalyst WS-C3650-24PS-E is the next generation of enterprise-level standalone switch with stacking option for access-layer and distribution-layer design. WS-C3650-24PS-E integrates 24 Gigabit Ethernet POE+ ports and 4 fixed 1G SFP uplink ports in IP service feature set which enables advanced layer 3 routing performance with superior QoS capabilities.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3650-48PS-E 48 ports 1G PoE+ 4x1G Uplink IP Services
Switch Cisco WS-C3650-48PS-E 48 ports 1G PoE+ 4x1G Uplink IP Services
Cisco Catalyst WS-C3650-48PS-E is the next generation enterprise-level standalone with stackable option switch with IP Service image. It offers forty-eight Gigabit Ethernet POE+ ports with four fixed 1G SFP uplink ports and provides fully convergence between wired and wireless capacity on a single platform.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3650-48FS-E 48 ports 1G PoE+, 4x1G Uplink IP Services
Switch Cisco WS-C3650-48FS-E 48 ports 1G PoE+, 4x1G Uplink IP Services
Dòng sản phẩm Cisco® Catalyst® 3650 là thế hệ tiếp theo của các thiết bị chuyển mạch lớp access-layer và enterprise-class, cho sự hội tụ đầy đủ giữa kết nối có dây và không dây trên một thiết bị duy nhất. Series 3650 được xây dựng dựa trên nền tảng Cisco StackWise®-160 nâng cao và tận dụng lợi thế của Cisco Unified Access ™ Data Plane (UADP) và mạch tích hợp ứng dụng đặc biệt (ASIC). Thiết bị chuyển mạch này có thể đồng thời thực hiện các chức năng không dây có dây đồng bộ, khả năng hiển thị ứng dụng, tính linh hoạt, tối ưu hóa ứng dụng và khả năng phục hồi cao. Thiết bị chuyển mạch 3650 Series hỗ trợ đầy đủ chuẩn IEEE 802.3at  qua PoE+, hoặc Cisco UPOE® trên các thiết bị chuyển mạch Multigigabit Cisco Catalyst 3650 Series, và cung cấp nguồn tản nhiệt, nguồn dự phòng và modun có thể thay thế.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3650-24TD-L 24 ports 1G, 2x10G Uplink LAN Base
Switch Cisco WS-C3650-24TD-L 24 ports 1G, 2x10G Uplink LAN Base
The Cisco Catalyst 3650 Series Switch, with Cisco StackWise-160 Technology, can stack 9 switches and support up to 160 Gpbs stack bandwidth. The WS-C3650-24TD-L integrates with 24 Ethernet ports and 2 x 10G SFP+ or 4 x 1G SFP uplink ports in LAN base feature set.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3650-48TD-L 48 ports 1G, 2x10G Uplink LAN Base
Switch Cisco WS-C3650-48TD-L 48 ports 1G, 2x10G Uplink LAN Base
Dòng sản phẩm Cisco® Catalyst® 3650 là thế hệ tiếp theo của các thiết bị chuyển mạch lớp access-layer và enterprise-class, cho sự hội tụ đầy đủ giữa kết nối có dây và không dây trên một thiết bị duy nhất. Series 3650 được xây dựng dựa trên nền tảng Cisco StackWise®-160 nâng cao và tận dụng lợi thế của Cisco Unified Access ™ Data Plane (UADP) và mạch tích hợp ứng dụng đặc biệt (ASIC). 
Cisco Catalyst WS-C3650-48TD-L is next generation of enterprise-level stackable access layer switch and integrates with 48 Gigabit Ethernet ports and 2 fixed 10G SFP+ or 4 * 1G SFP uplink ports in LAN base feature set.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3650-24PD-L 24 ports 1G Ethernet PoE+
Switch Cisco WS-C3650-24PD-L 24 ports 1G Ethernet PoE+
The Cisco Catalyst 3650 Series Switch, with Cisco StackWise-160 Technology, can stack 9 switches and support up to 160 Gpbs stack bandwidth. The WS-C3650-24PD-L integrates with 24 POE+ Ethernet ports and 2 x 10G SFP+ or 4 x 1G SFP uplink ports in LAN base feature set.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C3650-24PDM-L 24 ports 1G Ethernet PoE+ 2x10G Uplink, LAN Base
Switch Cisco WS-C3650-24PDM-L 24 ports 1G Ethernet PoE+ 2x10G Uplink, LAN Base
Switch WS-C3650-24PDM-L Cisco Catalyst 3650 24Port Mini, 2x1G 2x10G Uplink, LAN Base.

Chi tiết

Trang: [1] 2 3 4