'webmaster_tracker' => '', )?>
  • WS-C2960+24PC-L

  • Mã sản phẩm : MS 956
    Giá : Liên hệ
    Nhóm sản phẩm : Cisco Catalyst 2960 Switch
    Lượt xem : 730 lượt

Giới thiệu sản phẩm

WS-C2960+24PC-L Overview

• 24 Ethernet 10/100 PoE ports and 2 dual-purpose uplinks
• 1 RU fixed-configuration
• LAN Base image


Catalyst WS-C2960+24PC-L Switch Front Panel

WS-C2960-24PC-L

1

10/100 PoE ports

2 Dual-purpose port


'webmaster_tracker' => '', )?>