ABnet
Cisco 880 Series Integrated Services Routers C888-K9
Cisco 880 Series Integrated Services Routers C888-K9
Cisco 880 Series cung cấp các tính năng bao gồm tường lửa, lọc nội dung, VPN và mạng LAN không dây (WLAN) ở tốc độ băng thông rộng tới các văn phòng nhỏ. Việc triển khai dễ dàng và các tính năng quản lý tập trung cho phép các doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp dịch vụ triển khai Cisco 880 Series trong các văn phòng chi nhánh hoặc các doanh nghiệp nhỏ.

Chi tiết

Cisco 887VA VDSL2/ADSL2+ over POTS W/802.11n ETSI Comp C887VA-W-E-K9
Cisco 887VA VDSL2/ADSL2+ over POTS W/802.11n ETSI Comp C887VA-W-E-K9
Cisco 880 Series cung cấp các tính năng bao gồm tường lửa, lọc nội dung, VPN và mạng LAN không dây (WLAN) ở tốc độ băng thông rộng tới các văn phòng nhỏ. Việc triển khai dễ dàng và các tính năng quản lý tập trung cho phép các doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp dịch vụ triển khai Cisco 880 Series trong các văn phòng chi nhánh hoặc các doanh nghiệp nhỏ.

Chi tiết

Cisco 867VAE Secure router with VDSL2/ADSL2+ over POTS CISCO867VAE-K9
Cisco 867VAE Secure router with VDSL2/ADSL2+ over POTS CISCO867VAE-K9
Bộ định tuyến Cisco 860VAE hỗ trợ Gigabit Ethernet (GE) hoặc DSL2/DSL không đối xứng tốc độ cao 2 (VDSL2/ADSL2+) trên một ISR cố định. Dòng sản phẩm Cisco 860VAE có thể cung cấp kết nối có dây hoặc không dây cơ bản hoặc an toàn về chi phí cho nhân viên teleworker thông thường hoặc doanh nghiệp cũng như phục vụ cho các nhà cung cấp dịch vụ.

Chi tiết

Cisco 880 Series Integrated Services Routers C881-K9
Cisco 880 Series Integrated Services Routers C881-K9
Cisco 880 Series cung cấp các tính năng bao gồm tường lửa, lọc nội dung, VPN và mạng LAN không dây (WLAN) ở tốc độ băng thông rộng tới các văn phòng nhỏ. Việc triển khai dễ dàng và các tính năng quản lý tập trung cho phép các doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp dịch vụ triển khai Cisco 880 Series trong các văn phòng chi nhánh hoặc các doanh nghiệp nhỏ.

Chi tiết

Cisco 881 Eth Sec Router with 802.11n ETSI Compliant C881W-E-K9
Cisco 881 Eth Sec Router with 802.11n ETSI Compliant C881W-E-K9
Cisco 880 Series cung cấp các tính năng bao gồm tường lửa, lọc nội dung, VPN và mạng LAN không dây (WLAN) ở tốc độ băng thông rộng tới các văn phòng nhỏ. Việc triển khai dễ dàng và các tính năng quản lý tập trung cho phép các doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp dịch vụ triển khai Cisco 880 Series trong các văn phòng chi nhánh hoặc các doanh nghiệp nhỏ.

Chi tiết