ABnet
Cisco 800 Series là giải pháp lý tưởng cho các kết nối Internet an toàn và các kết nối mạng cho các văn phòng nhỏ hoặc những người làm việc từ xa (teleworkers).
Tiện ích cho văn phòng quy mô nhỏ và văn phòng di động. Những dòng Routers tích hợp (ISRs) cung cấp hiệu suất công nghiệp hàng đầu, dịch vụ IP tiên tiến trên các công nghệ WAN, XDSL, Gigabit Ethernet, 3G và 4G.

Những dịch vụ tiên tiến Cisco 800 series cung cấp:
  • Bảo mật cấp độ cao
  • Hợp nhất các cuộc gọi, video và thông tin liên lạc
  • Tích hợp tối ưu mạng WAN
  • Ứng dụng hiển thị và dễ kiểm soát
  • Ứng dụng đám mây
Cisco 880 Series Integrated Services Routers C888-K9
Cisco 880 Series Integrated Services Routers C888-K9
Cisco 880 Series cung cấp các tính năng bao gồm tường lửa, lọc nội dung, VPN và mạng LAN không dây (WLAN) ở tốc độ băng thông rộng tới các văn phòng nhỏ. Việc triển khai dễ dàng và các tính năng quản lý tập trung cho phép các doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp dịch vụ triển khai Cisco 880 Series trong các văn phòng chi nhánh hoặc các doanh nghiệp nhỏ.

Chi tiết

Cisco 887VA VDSL2/ADSL2+ over POTS W/802.11n ETSI Comp C887VA-W-E-K9
Cisco 887VA VDSL2/ADSL2+ over POTS W/802.11n ETSI Comp C887VA-W-E-K9
Cisco 880 Series cung cấp các tính năng bao gồm tường lửa, lọc nội dung, VPN và mạng LAN không dây (WLAN) ở tốc độ băng thông rộng tới các văn phòng nhỏ. Việc triển khai dễ dàng và các tính năng quản lý tập trung cho phép các doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp dịch vụ triển khai Cisco 880 Series trong các văn phòng chi nhánh hoặc các doanh nghiệp nhỏ.

Chi tiết

Cisco 867VAE Secure router with VDSL2/ADSL2+ over POTS CISCO867VAE-K9
Cisco 867VAE Secure router with VDSL2/ADSL2+ over POTS CISCO867VAE-K9
Bộ định tuyến Cisco 860VAE hỗ trợ Gigabit Ethernet (GE) hoặc DSL2/DSL không đối xứng tốc độ cao 2 (VDSL2/ADSL2+) trên một ISR cố định. Dòng sản phẩm Cisco 860VAE có thể cung cấp kết nối có dây hoặc không dây cơ bản hoặc an toàn về chi phí cho nhân viên teleworker thông thường hoặc doanh nghiệp cũng như phục vụ cho các nhà cung cấp dịch vụ.

Chi tiết

Cisco 880 Series Integrated Services Routers C881-K9
Cisco 880 Series Integrated Services Routers C881-K9
Cisco 880 Series cung cấp các tính năng bao gồm tường lửa, lọc nội dung, VPN và mạng LAN không dây (WLAN) ở tốc độ băng thông rộng tới các văn phòng nhỏ. Việc triển khai dễ dàng và các tính năng quản lý tập trung cho phép các doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp dịch vụ triển khai Cisco 880 Series trong các văn phòng chi nhánh hoặc các doanh nghiệp nhỏ.

Chi tiết

Cisco 881 Eth Sec Router with 802.11n ETSI Compliant C881W-E-K9
Cisco 881 Eth Sec Router with 802.11n ETSI Compliant C881W-E-K9
Cisco 880 Series cung cấp các tính năng bao gồm tường lửa, lọc nội dung, VPN và mạng LAN không dây (WLAN) ở tốc độ băng thông rộng tới các văn phòng nhỏ. Việc triển khai dễ dàng và các tính năng quản lý tập trung cho phép các doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp dịch vụ triển khai Cisco 880 Series trong các văn phòng chi nhánh hoặc các doanh nghiệp nhỏ.

Chi tiết