ABnet
Cisco 2921 Security Bundle w/SEC license PAK CISCO2921-SEC/K9
Cisco 2921 Security Bundle w/SEC license PAK CISCO2921-SEC/K9
Bộ định tuyến Cisco 2921 có ba cổng WAN. Khi cổng SFP được sử dụng, nó sẽ hủy bỏ một cổng RJ45. Một thiết kế kiểu mô-đun cho phép bạn tích hợp cổng LAN, cổng T1, cổng 3G/4G và các giao diện khác với bộ định tuyến. Thêm các mô-đun mở rộng có sẵn khác vào bộ định tuyến và kiểm soát toàn bộ bảo mật mạng của bạn.
Phần cứng tích hợp như bộ xử lý đa lõi hỗ trợ WAN tốc độ cao lên tới 75 Mbps. Sử dụng bộ định tuyến Cisco 2921 cho thoại, video, bảo mật, không dây, di động và dữ liệu. Bộ định tuyến này dễ dàng mở rộng và cung cấp hiệu năng cao hiện tại và trong tương lai.
Bộ định tuyến CISCO2921-SEC/K9 là model CISCO2921/K9 cung cấp thêm Gói bảo mật Security License

Chi tiết

Cisco 2921 w/3 GE 4 EHWIC 3 DSP 1 SM 256MB CF 512MB DRAM IPB CISCO2921/K9
Cisco 2921 w/3 GE 4 EHWIC 3 DSP 1 SM 256MB CF 512MB DRAM IPB CISCO2921/K9
Bộ định tuyến Cisco 2921 có ba cổng WAN. Khi cổng SFP được sử dụng, nó sẽ hủy bỏ một cổng RJ45. Một thiết kế kiểu mô-đun cho phép bạn tích hợp cổng LAN, cổng T1, cổng 3G/4G và các giao diện khác với bộ định tuyến. Thêm các mô-đun mở rộng có sẵn khác vào bộ định tuyến và kiểm soát toàn bộ bảo mật mạng của bạn.
Phần cứng tích hợp như bộ xử lý đa lõi hỗ trợ WAN tốc độ cao lên tới 75 Mbps. Sử dụng bộ định tuyến Cisco 2921 cho thoại, video, bảo mật, không dây, di động và dữ liệu. Bộ định tuyến này dễ dàng mở rộng và cung cấp hiệu năng cao hiện tại và trong tương lai.

Chi tiết

Cisco 2911 Security Bundle w/SEC license PAK CISCO2911-SEC/K9
Cisco 2911 Security Bundle w/SEC license PAK CISCO2911-SEC/K9
Bộ định tuyến Cisco 2911 hỗ trợ mô-đun bằng giọng nói, được thiết kế cho các văn phòng nhỏ. CISCO2911-SEC/K9 gần giống với CISCO2911/K9, ngoại trừ việc nó cung cấp Gói bảo mật.

Chi tiết

Cisco 2911 w/3 GE, 4 EHWIC, 2 DSP, 1 SM, 256MB CF, 512MB DRAM, IPB CISCO2911/K9
Cisco 2911 w/3 GE, 4 EHWIC, 2 DSP, 1 SM, 256MB CF, 512MB DRAM, IPB CISCO2911/K9
Bộ định tuyến Cisco 2911 hỗ trợ mô-đun bằng giọng nói, được thiết kế cho các văn phòng nhỏ.

Chi tiết

Cisco 2901 Security Bundle w/SEC license PAK CISCO2901-SEC/K9
Cisco 2901 Security Bundle w/SEC license PAK CISCO2901-SEC/K9
Cisco 2901 Integrated Services Router (ISR) cung cấp dịch vụ dữ liệu, thoại, video và ứng dụng bảo mật cao cho các văn phòng doanh nghiệp nhỏ. CISCO2901-SEC/K9 gần giống với CISCO2901/K9, ngoại trừ việc nó cung cấp Gói bảo mật.

Chi tiết

Cisco 2901 w/2 GE,4 EHWIC,2 DSP,256MB CF,512MB DRAM,IP Base CISCO2901/K9
Cisco 2901 w/2 GE,4 EHWIC,2 DSP,256MB CF,512MB DRAM,IP Base CISCO2901/K9
Bộ định tuyến Cisco 2901 hỗ trợ mô-đun bằng giọng nói, được thiết kế cho các văn phòng nhỏ.

Chi tiết