'webmaster_tracker' => '', )?>
  • CISCO2821-DC

  • Mã sản phẩm : MS 1009
    Giá : Liên hệ
    Nhóm sản phẩm : Cisco 2800 Series Integrated Services Routers
    Lượt xem : 959 lượt

Giới thiệu sản phẩm

2821 w/ DC PWR,2GE,4HWIC,3PVDM,1NME-X,2AIM,IP BASE,128F/512D

CISCO2821-DC Specifications

2821 w/ DC PWR,2GE,4HWIC,3PVDM,1NME-X,2AIM,IP BASE,128F/512D


'webmaster_tracker' => '', )?>