ABnet
Thiết bị định tuyến dịch vụ tích hợp Router Cisco 1900
Bộ định tuyến dịch vụ tích hợp 1900 Series (ISR) được thiết kế để đáp ứng nhu cầu ứng dụng của các chi nhánh nhỏ ngày nay và phát triển các dịch vụ dựa trên đám mây. Chúng cung cấp các ứng dụng ảo hóa và sự cộng tác an toàn cao thông qua mảng kết nối WAN rộng nhất với hiệu năng cao cung cấp các dịch vụ đồng thời lên tới 25 Mbps.
Cisco 1941 Security Bundle w/SEC license PAK CISCO1941-SEC/K9
Cisco 1941 Security Bundle w/SEC license PAK CISCO1941-SEC/K9
Bộ định tuyến Router Cisco 1941 được thiết kế cho các văn phòng chi nhánh. Bộ định tuyến CISCO1941-SEC/K9 là model CISCO1941/K9 đi kèm Security License.

Chi tiết

Cisco 1941 w/2 GE,2 EHWIC slots,256MB CF,512MB DRAM,IP Base CISCO1941/K9
Cisco 1941 w/2 GE,2 EHWIC slots,256MB CF,512MB DRAM,IP Base CISCO1941/K9
Bộ định tuyến Router Cisco 1941 được thiết kế cho các văn phòng chi nhánh.

Chi tiết

Cisco1921/K9 with 2GE, SEC License PAK, 512MB DRAM, 256MB Fl CISCO1921-SEC/K9
Cisco1921/K9 with 2GE, SEC License PAK, 512MB DRAM, 256MB Fl CISCO1921-SEC/K9
Cisco 1921 bản nâng cấp của dòng Cisco 1841. Tất cả các bộ định tuyến dịch vụ tích hợp Cisco 1900 Series cung cấp khả năng tăng tốc mã hóa phần cứng nhúng, tường lửa tùy chọn, phòng chống xâm nhập và các dịch vụ bảo mật nâng cao. Ngoài ra, các nền tảng hỗ trợ các tùy chọn kết nối có dây và không dây rộng nhất như Serial, T1 / E1, xDSL, Gigabit Ethernet và không dây thế hệ thứ ba (3G). Bộ định tuyến Cisco 1921 có Bộ nhớ và Bộ nhớ Flash không thể nâng cấp, được thiết kế cho các văn phòng chi nhánh.
Bộ định tuyến Router CISCO1921-SEC/K9 là bộ định tuyến có cấu hình Router CISCO1921/K9 đi kèm với lựa chọn Security License.

Chi tiết

C1921 Modular Router, 2 GE, 2 EHWIC slots, 512DRAM, IP Base CISCO1921/K9
C1921 Modular Router, 2 GE, 2 EHWIC slots, 512DRAM, IP Base CISCO1921/K9
Cisco 1921 bản nâng cấp của dòng Cisco 1841. Tất cả các bộ định tuyến dịch vụ tích hợp Cisco 1900 Series cung cấp khả năng tăng tốc mã hóa phần cứng nhúng, tường lửa tùy chọn, phòng chống xâm nhập và các dịch vụ bảo mật nâng cao. Ngoài ra, các nền tảng hỗ trợ các tùy chọn kết nối có dây và không dây rộng nhất như Serial, T1 / E1, xDSL, Gigabit Ethernet và không dây thế hệ thứ ba (3G). Bộ định tuyến Cisco 1921 có Bộ nhớ và Bộ nhớ Flash không thể nâng cấp, được thiết kế cho các văn phòng chi nhánh.

Chi tiết