ABnet
Router Cisco 3900 cung cấp hiệu năng cao nhất và mật độ khe trong số các router trong danh mục đầu tư của Cisco ISR G2, cho phép bạn để tối đa hóa các dịch vụ hội nhập và giảm chi phí đầu tư tổng thể (CapEx) và chi phí hoạt động (OpEx). Công ty TNHH Thiết bị mạng - Viễn thông An Bình là nhà phân phối các thiết bị mạng Cisco
Cisco 3925 Security Bundle w/SEC license PAK CISCO3925-SEC/K9
Cisco 3925 Security Bundle w/SEC license PAK CISCO3925-SEC/K9
Thiết bị định tuyến Cisco 3900 Series được xây dựng cải tiến từ dòng Cisco 3800 Series hiện tại với các dòng models: Cisco 3945E, Cisco 3925E, Cisco 3945 và Cisco 3925 Integrated Services Routers. Bộ định tuyến Cisco 3925 với mô-đun (SPE) 100, có thể được nâng cấp để có hiệu năng cao hơn khi môi trường WAN thế hệ tiếp theo phát triển.
CISCO3925-SEC/K9 router is the CISCO3925/K9 router configured with a Security License.

Chi tiết

Cisco 3945 Voice Bundle, PVDM3-64, UC License PAK, FL-CUBE25 CISCO3945-V/K9
Cisco 3945 Voice Bundle, PVDM3-64, UC License PAK, FL-CUBE25 CISCO3945-V/K9
CISCO3945-V/K9 includes Voice bundle. This bundle provides PVDM3-64 and UC License PAK. Bộ định tuyến Cisco 3945 với mô-đun (SPE) 150, có thể được nâng cấp để có hiệu năng cao hơn khi môi trường WAN thế hệ tiếp theo phát triển.

Chi tiết

Cisco 3925 Voice Bundle, PVDM3-64, UC License PAK, FL-CUBE25 CISCO3925-V/K9
Cisco 3925 Voice Bundle, PVDM3-64, UC License PAK, FL-CUBE25 CISCO3925-V/K9
Thiết bị định tuyến Cisco 3900 Series được xây dựng cải tiến từ dòng Cisco 3800 Series hiện tại với các dòng models: Cisco 3945E, Cisco 3925E, Cisco 3945 và Cisco 3925 Integrated Services Routers. Bộ định tuyến Cisco 3925 với mô-đun (SPE) 100, có thể được nâng cấp để có hiệu năng cao hơn khi môi trường WAN thế hệ tiếp theo phát triển. 

Chi tiết

Cisco 3945 w/SPE150 (3GE, 4EHWIC, 4DSP, 4SM, 256MBCF, 1GB DRAM, IPB) CISCO3945/K9
Cisco 3945 w/SPE150 (3GE, 4EHWIC, 4DSP, 4SM, 256MBCF, 1GB DRAM, IPB) CISCO3945/K9
Bộ định tuyến Cisco 3945 với mô-đun (SPE) 150, có thể được nâng cấp để có hiệu năng cao hơn khi môi trường WAN thế hệ tiếp theo phát triển.

Chi tiết

Cisco 3925 w/SPE100 (3GE, 4EHWIC, 4DSP, 2SM, 256MBCF, 1GBDRAM, IPB) CISCO3925/K9
Cisco 3925 w/SPE100 (3GE, 4EHWIC, 4DSP, 2SM, 256MBCF, 1GBDRAM, IPB) CISCO3925/K9
Thiết bị định tuyến Cisco 3900 Series được xây dựng cải tiến từ dòng Cisco 3800 Series hiện tại với các dòng models: Cisco 3945E, Cisco 3925E, Cisco 3945 và Cisco 3925 Integrated Services Routers. Bộ định tuyến Cisco 3925 với mô-đun (SPE) 100, có thể được nâng cấp để có hiệu năng cao hơn khi môi trường WAN thế hệ tiếp theo phát triển. CISCO3925-V/K9 is the Cisco 3925 Router with voice bundle, PVDM3-64, and UC License PAK.

Chi tiết